By | Published On: 20 april 2021| Views: 281|

Wat is eerstelijnszorg en hoe stimuleren we de organisatiekracht?

Willen we de zorg in de toekomst efficiënt vormgeven, dan is daarin een grote rol weggelegd voor de eerstelijnszorg. Betere samenwerking binnen de eerstelijnszorg en met disciplines daarbuiten is absoluut noodzakelijk. Maar wat is de eerstelijnszorg eigenlijk? En  Maar wat is de eerstelijnszorg eigenlijk? En op welke wijze komt deze samenwerking tot stand?

Een bezoek aan de huisarts, maatschappelijk werker of het consultatieburea