By | Published On: 10 juni 2021| Views: 700|

De vijf bouwstenen van een waardegedreven eerstelijnszorgorganisatie

De Amerikaanse hoogleraar Barbara Starfield was de eerste die onomstotelijk aantoonde dat een goed georganiseerde eerstelijnszorg bijdraagt aan betere gezondheidsuitkomsten, een hogere levensverwachting en lagere kosten. Haar onderzoek vormt dan ook de basis van menig regeringsbeleid over de toekomst van de zorg met daarin een prominente rol voor de eerste lijn. Bij een goed georganiseerde eerstelijnszorg werken huisartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen en paramedici nauw met elkaar samen. Vanuit deze samenwerking wordt de zorg gecoördineerd naar gemeenten, GGD’en en ziekenhuizen.

Dit klinkt eenvoudig, ware het niet dat de eerstelijnszorg in Nederland zich kenmerkt door een gebrekkige organisatiekracht. Eerstelijnszorgaanbieders functioneren op eilandjes en de onderlinge samenwerking binnen en vooral buiten de eigen muren van de organisatie is soms ver te zoeken. De grote vraag is: hoe verander je dit? Gelukkig biedt de wetenschap ook hierin uitkomst met vijf bouwstenen die, op de juiste wijze toegepast, belangrijke pijlers vormen voor een toekomstbestendige eerstelijnszorgorganisatie.

Bouwsteen 1: Leiderschap en bestuur

De praktijk i