Project Description

DIAVERUM | De ervaren kwaliteit van zorg onder nierpatiënten

Netwerkzorg wordt door Diaverum als essentiële strategie beschouwd om de Triple Aim doelstellingen voor nierpatiënten te realiseren. Echter ontbraken de inzichten om dit succesvol te kunnen meten en verbeteren.

Hoe meten we de ervaren kwaliteit van zorg onder nierpatiënten?

Aanpak & Resultaat
In een tijdsbestek van 3 jaar heeft een volledig strategisch, ontwikkelings- en implementatietraject plaatsgevonden om de Triple Aim doelen van Diaverum te realiseren. Eerst hebben we samen met de patiënten en professionals van Diaverum de netwerkzorg strategie uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in praktische oplossingen voor implementatie van een vernieuwd zorgproces, een meetinstrument, een interventie tool en modellen gericht op value based healthcare voor nierpatiënten. Deze is vervolgens geïmplementeerd in de verschillende dialyse klinieken. Jaarlijks meten we de ervaringen van nierpatiënten om onze eigen gevalideerde PREM, zodat de klinieken kunnen sturen op de kwaliteit van zorg. Dit heeft vervolgens geleid tot o.a. een jaarlijkse stijging van 5% in patiënt- en medewerkers tevredenheid.

 

Meer weten over deze case?
Lees de volledige Case Study: ‘DIAVERUM: VALUE BASED CARE’ of download de publicatie ‘Validation of the Rainbow Model of Integrated Care Measurement Tools (RMIC-MTs) in renal care for patient and care providers’