Project Description

RADBOUD UNIVERSITY | Netwerkzorg bij dementerende ouderen

Een onderzoek naar de huidige stand van zaken en mogelijke verbeteringen m.b.t. netwerkzorg voor dementerende ouderen – in samenwerking met Radboud University Nijmegen

Hoe meten we netwerkzorg bij dementie?

 

Aanpak & Resultaat
In samenwerking met onderzoekers van de Radboud University Nijmegen heeft Essenburgh observationeel, Real World Evidence onderzoek uitgevoerd naar de huidige inrichting van netwerkzorg voor dementerende ouderen, o.a. middels een vragenlijstonderzoek onder betrokken partijen. Het resultaat van dit onderzoek is een interactief online dashboard – op basis van het Regenboogmodel – waarin scores op verschillende onderdelen van deze patiëntengroep grafisch worden weergegeven. Hierdoor zijn in één oogopslag de sterke en zwakke punten van het zorgproces binnen netwerkzorg voor dementerenden zichtbaar. Dit biedt inzicht en concrete handvatten voor verdere optimalisatie van het proces.

 

Meer weten over deze case?
Lees verder