Project Description

GGNet | Netwerkzorg voor de GGZ

Een consultancytraject gericht op samenwerking binnen netwerkzorg – in opdracht van GGNet.

 

Hoe ontwikkelen en implementeren we een succesvolle netwerkzorg strategie?

 

Aanpak & Resultaat

GGNet richt zich op zorg voor mensen met psychische problemen en hun naasten. In dit consultancy- en onderzoekstraject is Essenburgh aan de slag gegaan met het ontwikkelen van de netwerkzorgstrategie voor de GGZ. Hierbij stond een toepasbare aanpak en het waarborgen van het eigenaarschap van de betrokken zorgprofessionals centraal. Daarnaast is nagegaan wat de impact van netwerkzorg op de Quadruple Aim doelstellingen is en hoe de medewerkers van GGNet de opgedane kennis op de meest effectieve en efficiënte wijze kunnen institutionaliseren in de praktijk.

Resultaat

Een Playbook Netwerkzorg met daarin de uitgewerkte strategieën en tools om netwerkzorg succesvol te implementeren binnen GGNet.