Home » Hoeveel betaalt een werkgever aan pensioen?

Hoeveel betaalt een werkgever aan pensioen?

Voor de opbouw van een pensioen betalen zowel de werknemer als de werkgever. Dit pensioen wordt – in de meeste gevallen – ondergebracht bij een pensioenuitvoerder of verzekeraar. Nadat de werknemer met pensioen gaat, wordt hij/zij betaalt vanuit de ‘pensioenpot’. De werkgever betaalt het grootste gedeelte van het pensioen, grofweg zo’n 2/3 deel. Het overige gedeelte wordt betaald door de werknemer. De verdeling kan echter per werkgever verschillen. Op het loonstrookje kun je inzien hoeveel pensioenpremie je betaalt.

Pensioenpremie werkgever

Zoals gesteld betaalt een werkgever pensioenpremie voor de medewerkers. De hoogte van deze premie wordt bepaald door de premiepercentages en franchises. De premiepercentages zijn per pensioenuitvoerder / pensioenverzekeraar verschillend. Met de franchise wordt bedoeld: het deel van het salaris waarover – zowel werkgever als werknemer – geen pensioenpremie hoeft te worden betaald. Over een bepaald deel van je inkomen bouw je als werknemers namelijk geen pensioen op. Ook de werktijdfactor is van invloed op de hoogte van de pensioenpremie.

Bereken Pensioenopbouw | Voorbeeld

Het uniform schetsen van een voorbeeld van hoe de pensioenopbouw wordt berekend en welke kosten voor de werknemer en werkgever zijn, is een lastige opgave. Het verschilt namelijk per sector, CAO en pensioenuitvoerder hoe dit is geregeld. Op vrijwel alle websites van de grootste pensioenuitvoerders zijn rekenmodellen geplaatst om de pensioenopbouw – en de daaraan verbonden kosten – te berekenen. Wil je hier meer over weten, raadpleeg dan de website van jouw pensioenuitvoerder. Via Mijnpensioenoverzicht.nl kom je erachter bij welke pensioenuitvoerder je bent aangesloten. Ook vind je op deze website een overzicht van pensioenuitvoerders waar je eventueel in het verleden pensioen opgebouwd hebt.

Hoeveel pensioen ontvang ik straks?

We merken dat veel werknemers vaak niet weten hoe het pensioen wordt opgebouwd en hoe hun financiën er straks bij pensionering uit komen te zien. Wil je meer inzicht verkrijgen in je financiële situatie na je pensionering? Dan is een Pensioen In Zicht cursus wellicht iets voor jou. Tijdens de Pensioencursus van Essenburgh verkrijg je actuele informatie over pensioenopbouw, pensioenplanning en financiële zekerheid na je pensioen. Daarnaast komen gedurende de cursus ook onderwerpen als leefritme, gezondheid, relaties en invulling van de pensioentijd aan bod.

 

Avatar photo
Ans Withaar

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

generatiepactGeneratiepact
waar-pensioen-ondergebrachtWaar is mijn pensioen ondergebracht?

SPECIAAL VOOR JOU