Home » Vooroordelen over met pensioen gaan

Vooroordelen over met pensioen gaan.

Het pensioen is een veelbesproken onderwerp. Aan menige lunchtafel en bij verjaardagen wordt de pensionering uitgebreid besproken. Echter wordt er niet altijd alleen maar positief over met pensioen gaan en de pensioentijd gesproken. Over het pensioen wordt vaak in clichés gesproken: ‘Lekker de hele dag in een hangmat boeken lezen’, ‘Ik zal wel niks overhouden ondanks dat ik zó lang gewerkt heb’, ‘Wegkwijnen achter de geraniums’, ‘Wekelijks met het fietsclubje op pad’, ‘Nooit meer vroeg opstaan’ – verschillende uitspraken waar misschien een kern van waarheid in zit, maar ook heel stereotype over kunnen komen. Ben je echt zó uitgerangeerd als je met pensioen gaat? Willen alle pensioengerechtigden eigenlijk wel met pensioen? Heb je genoeg te besteden na je pensioen? En kijken aanstaande gepensioneerden eigenlijk wel zo reikhalzend uit naar hun pensioen?

Mispercepties over het pensioen

Een aantal jaren geleden voerde onderzoeksbureau Motivaction onderzoek uit naar  ‘de Zin en Onzin omtrent Pensioen’. Het doel van het onderzoek was om de mythes, clichébeelden, stereotyperingen en misverstanden met betrekking tot pensioen en de pensioentijd te analyseren en te duiden.

Een belangrijke vraag hierbij was: ‘Wat zijn de misstanden over het pensioen en waar zijn deze op gebaseerd?’.

Uit de resultaten bleek dat een meerderheid van de werkenden zich zorgen maakt over hun pensioen. Het gaat dan voornamelijk om het financiële aspect van het pensioen; hoeveel pensioen ga ik uiteindelijk ontvangen? Voor de meeste werkenden is het onduidelijk (en daarmee onzeker) hoeveel zij na hun pensionering te besteden hebben. Voornamelijk oudere werknemers zijn hier meer mee bezig, jonge werknemers maken zich hier (nog) niet of minder druk over. Ook bestaan er nog veel mispercepties over het opbouwen van het pensioen. Het is vaak onduidelijk op welke wijze het pensioen wordt opgebouwd. Tellen de laatste werkzame jaren extra mee of juist niet?

Hoe hoog is mijn pensioen?

Over het opgebouwde pensioen en de financiën na je pensionering zijn vaak veel vragen. Een veelvoorkomende angst is dat men uiteindelijk minder pensioen ontvangt dan dat er gedurende het werkzame leven is ingelegd. Echter wordt de premie die je inlegt – wat overigens vaak automatisch gebeurt als jouw werkgever is aangesloten bij een pensioenfonds – vaak tot wel drie à vier keer verdubbeld. De afgedragen premies worden door het pensioenfonds of de verzekeraars belegd en de beleggingen zorgen over het algemeen voor een prima rente-uitkering. Vanuit dit rendement worden uiteindelijk de pensioenen betaald. Het is belangrijk om je goed te oriënteren op je pensioen en te weten hoe je pensioenfonds of verzekeraar te werk gaat en er momenteel voorstaat. Het geeft inzicht in de pensioenmarkt en kan je meer duidelijkheid over je pensioen verschaffen.

Pensioeninkomen

De hoogte van het pensioeninkomen is afhankelijk van een aantal factoren:

1. Je opgebouwde pensioen tijdens de jaren dat je gewerkt hebt en pensioenpremie hebt afgedragen,
2. De AOW en eventuele andere pensioenproducten,
3. Spaargelden en/of beleggingen.

Het pensioeninkomen is dus voor iedereen anders; heb je bijvoorbeeld 40+ jaar voor hetzelfde bedrijf gewerkt en jaarlijks premie afgedragen, dan heb je een hoogstwaarschijnlijk een mooi werknemerspensioen opgebouwd. Heb je echter geen werknemerspensioen opgebouwd, doordat je bijvoorbeeld jarenlang als zelfstandige zonder pensioenfonds hebt gewerkt, dan zal de financiële huishouding er na je pensionering anders uit komen te zien. Het is belangrijk om goed na te denken over je (naderende) pensioen. Hierdoor kom je er – vroegtijdig – achter of je straks kunt rondkomen van je pensioeninkomen en kom je later niet voor verrassingen te staan.

Pensioenoverzicht

Een handige tool om inzicht te krijgen in je pensioen is de website mijnpensioenoverzicht.nl. Hier krijg je naast een overzicht van je AOW-uitkering en de te verwachten pensioenleeftijd ook inzicht in je reeds opgebouwde werknemerspensioen. Ben je werkzaam geweest voor verschillende bedrijven en/of organisaties die aangesloten zijn bij verschillende pensioenfondsen? Geen probleem!
Alle (grote) pensioenuitvoerders worden namelijk meegenomen in de berekening. Daarnaast krijg je middels deze website ook inzicht in een eventueel nabestaandenpensioen en kun je een berekening maken van wat je samen met je eventuele partner aan pensioen gaat ontvangen.

Laat je informeren over je pensioen

Zoals gesteld is het belangrijk om je goed te oriënteren en informeren op je (naderende) pensioen. Een goede voorbereiding op je pensioen biedt vaak diverse mogelijkheden die je vooraf misschien zelf niet had bedacht. Daarnaast zorgt een goede voorbereiding ervoor dat je straks niet voor (financiële) verrassingen komt te staan. Hoe doen anderen dit?

Casus Piet

Piet gaat na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de commerciële sector op zijn 67e met pensioen. Hij heeft altijd hard gewerkt en blijft ook nog even werken. Hij gaat er namelijk van uit dat zijn pensioen veel lager is, omdat de dekkingsgraad* van zijn pensioenfonds onder de 105% ligt. Tja, en na zijn pensioen eindelijk alles kunnen doen wat hij nog zou willen doen, is altijd zijn gedachte geweest. De plannen voor de vele reisjes zijn jaren geleden al gemaakt! Maar… hij moet dus nog even door. Of toch niet? Bij zijn eerste pensioenuitkering ziet hij dat zijn pensioenuitkering hoger is dan hij van tevoren had gedacht. Dat is een meevaller! De beleggingsopbrengsten van zijn pensioenfonds waren gunstig, zodat er toch een goed pensioen betaald kon worden. Het reisje naar Marbella werd dus snel geboekt!

* De dekkingsgraad is een (globale) indicator voor de vermogenspositie van een pensioenfonds: hierbij wordt de actuele waarde van de beleggingen gedeeld door de contante waarde van de pensioenverplichtingen.

 

Training & Advies om goed voorbereid je pensioen in te gaan

Met de Pensioen in zicht trainingen van Essenburgh gaan we – samen met jou – in op de financiële aspecten van de pensioentijd. Ook andere belangrijke thema’s zoals mispercepties over het pensioen en de pensioentijd, gezondheid, bezig blijven en afscheid nemen, komen uitgebreid aan bod. De Pensioen in zicht trainingen zijn een perfecte voorbereiding op jouw welverdiende pensioen.

Meer weten? Bekijk de verschillende Pensioen in Zicht trainingen. Of download hiernaast de (gratis) checklist en kom er meteen achter hoe goed jij al bent voorbereid op je pensioen.

Avatar foto
Ans Withaar

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Checklist Pensioen in zicht
De belangrijkste aspecten van met pensioen gaan op een rij!

Download nu
Pensioentijd - Beland jij in het zwarte gat?Pensioentijd - Beland jij in het zwarte gat?
Belang sociaal contact na pensioenHet belang van een sociaal netwerk na de pensionering

SPECIAAL VOOR JOU