Home » Vooroordelen over met pensioen gaan
By | Published On: 12 augustus 2021| Views: 257|

Vooroordelen over met pensioen gaan.

Het pensioen is een veelbesproken onderwerp. Aan menige lunchtafel en bij verjaardagen wordt de pensionering uitgebreid besproken. Echter wordt er niet altijd alleen maar positief over met pensioen gaan en de pensioentijd gesproken. Over het pensioen wordt vaak in clichés gesproken: ‘Lekker de hele dag in een hangmat boeken lezen’, ‘Ik zal wel niks overhouden ondanks dat ik zó lang gewerkt heb’, ‘Wegkwijnen achter de geraniums’, ‘Wekelijks met het fietsclubje op pad’, ‘Nooit meer vroeg opstaan’ – verschillende uitspraken waar misschien een kern van waarheid in zit, maar ook heel stereotype over kunnen komen. Ben je echt zó uitgerangeerd als je met pensioen gaat? Willen alle pensioengerechtigden eigenlijk wel met pensioen? Heb je genoeg te besteden na je pensioen? En kijken aanstaande gepensioneerden eigenlijk wel zo reikhalzend uit naar hun pensioen?

Mispercepties over het pensioen

Een aantal jaren geleden voerde onderzoeksbureau Motivaction onderzoek uit naar  ‘de Zin en Onzin omtrent Pensioen’. Het doel van het onderzoek was om de mythes, clichébeelden, stereotyperingen en misverstanden met betrekking tot pensioen en de pensioentijd te analyseren en te duiden.

Een belangrijke vraag hierbij was: ‘Wat zijn de misstanden over het pensioen en waar zijn deze op gebaseerd?’.

Uit de resultaten bleek dat een meerderheid van de werkenden zich zorgen maakt over hun pensioen. Het gaat dan voornamelijk om het financiële aspect van het pensioen; hoeveel pensioen ga ik uiteindelijk ontvangen? Voor de meeste werkenden is het onduidelijk (en daarmee onzeker) hoeveel zij na hun pensionering te besteden hebben. Voornamelijk oudere werknemers zijn hier meer mee bezig, jonge werknemers maken zich hier (nog) niet of minder druk over. Ook bestaan er nog veel mispercepties over het opbouwen van het pensioen. Het is vaak onduidelijk op welke wijze het pensioen wordt opgebouwd. Tellen de laatste werkzame jaren extra mee of juist niet?

Hoe hoog is mijn pensioen?

Over het opgebouwde pensioen en de financiën na je pensionering zijn vaak veel vragen. Een veelvoorkomende angst is dat men uiteindelijk minder pensioen ontvangt dan dat er gedurende het werkzame leven is ingelegd. Echter wordt de premie die je inlegt – wat overigens vaak automatisch gebeurt als jouw werkgever is aangesloten bij een pensioenfonds – vaak tot wel drie à vier keer verdubbeld. De afgedragen premies worden door het pensioenfonds of de verzekeraars belegd en de beleggingen zorgen over het algemeen voor een prima rente-uitkering. Vanuit dit rendement worden uiteindelijk de pensioenen betaald. Het is belangrijk om je goed te oriënteren op je pensioen en te weten hoe je pensioenfonds of verzekeraar te werk gaat en er momenteel voorstaat. Het geeft inzicht in de pensioenmarkt en kan je meer duidelijkheid over je pensioen verschaffen.

Pensioeninkomen

De hoogte van het pensioeninkomen is afhankelijk van een aantal factoren:

1. Je opgebouwde pensioen tijdens de jaren dat je gewerkt hebt en pensioenpremie hebt afgedragen,