KLANT ERVARING
MASTERCLASS ZORGNETWERK

Angelien Borgdorff, zelfstandig programmamanager en coach:

“Masterclass levert ook nuttige contacten op”

“Samenwerken is noodzakelijk om ook in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen blijven leveren. Het ‘Regenboogmodel voor geïntegreerde zorg’ biedt hiervoor structuur en inzicht. Omdat ik meer wilde weten over de achtergrond en toepassing van dit model, volgde ik de masterclass Zorgnetwerk. Ik heb geleerd om meer te kijken naar de waarde voor alle partijen.”

Angelien Borgdorff werkt als zelfstandig programmamanager in de sector zorg en welzijn, op het gebied van kwaliteit, veiligheid en samenwerking in netwerken. Ook geeft ze coaching en intervisiebegeleiding aan professionals in de zorg. “Ik wilde meer weten over het Regenboogmodel, omdat ik had gehoord dat dat handig is om toe te passen binnen netwerken. Dat bleek ook zo te zijn.”

Regenmodel biedt structuur en inzicht

“Het Regenmodel geeft structuur in de wijze waarop je samenwerkt in een netwerk en geeft inzicht in de aandachtspunten. Zoals het belang van gezamenlijk beslissen, financieren en risico dragen. Daarbij gaat het niet om macht, maar om de inbreng van een ieder in het netwerk. De samenwerking moet waarde toevoegen voor alle partijen. Ook leerden we over de verschillen tussen Value Based Health Care en Triple Aim en over de meerwaarde van preventie, met voorbeelden uit het buitenland. Het mooie is, dat er een wetenschappelijke basis ligt onder het Regenmodel. Dat is waardevol. Waarom loopt de samenwerking op deze manier en wat kun je eraan doen? Ook had ik veel aan de getoonde internationale best practices op dit gebied.”

Business case

Ook gingen de deelnemers samen aan de slag met een business case. “Jammer genoeg had ik op dat moment geen concreet project waarbij dit aan de orde was. Toch heb ik er het nodige uitgehaald. Zoals de verschillen tussen een business case en een verdienmodel. Een business case gaat al gauw over geld, maar het is belangrijk veel meer te kijken naar de waarde die de samenwerking oplevert, zoals in termen van gezondheid. En we leerden hoe je meet of het netwerk ook echt waarde en kwaliteit toevoegt.”

Waardevolle contacten

Prettig vond Angelien ook het contact met de overige deelnemers aan de masterclass. “We komen uit hetzelfde veld, soms uit heel andere delen van Nederland, en hebben vergelijkbare vragen en uitdagingen. Ik heb waardevolle contacten gelegd waar ik nog steeds iets aan heb.”

Ben je benieuwd geworden naa