Home » Babyboomers en millennials laten samenwerken- zo doe je dat

Babyboomers en millennials laten samenwerken- zo doe je dat

Babyboomers en millennials vullen elkaar perfect aan. Maar om goed te kunnen samenwerken, moeten ze elkaar wel begrijpen en ervaringen uitwisselen. Alleen dan ontstaat er een waardevolle verbinding tussen de jongere en de oudere generatie en gaat de productiviteit omhoog. Welke knelpunten kun je tegenkomen in deze samenwerking en hoe los je deze op? Dat heb ik in dit blog op een rijtje gezet.

Babyboomers en millennials: over wie hebben we het precies?

Millennials zijn de mensen die geboren zijn tussen 1980 en 2000. Ze worden ook wel de generatie Y of screenagers genoemd. Het is een generatie die hoge eisen aan zichzelf en het leven stelt. Ze zijn over het algemeen wat individualistischer grootgebracht en met het idee dat ze alles kunnen worden wat ze maar willen. Ze spiegelen zich vaak aan anderen en zijn om deze redenen vatbaarder voor een burn-out.

Hun ouders komen veelal uit de babyboomgeneratie. Babyboomers zijn geboren tussen 1940 en 1960. Ze kregen de eerste arme jaren na de oorlog mee en de tijd van wederopbouw. Toen de economie in Nederland weer begon te draaien, bereikten de babyboomers de fase van jong volwassenheid. Groei en vooruitgang is wat ze kennen als basis, velen gingen studeren. Ze zijn bevlogen, vol idealen en worden ook de protestgeneratie genoemd: in hun jeugd streden ze bijvoorbeeld voor ontzuiling en ontkerkelijking en meer vrijheid. De levensverwachting van de babyboomers is over het algemeen hoog.

Knelpunten in de samenwerking tussen babyboomers en millennials

Doordat babyboomers relatief gezond zijn, de pensioengerechtigde leeftijd stijgt en een deel van deze generatie ook graag actief blijft, bijvoorbeeld door te blijven werken, komen babyboomers en millennials elkaar op de werkvloer tegen. Vaak gaat deze samenwerking prima, maar soms zijn er ook knelpunten.

Zo is er bijvoorbeeld het kunnen bijblijven in de ICT-ontwikkelingen. Internetminded millennials zijn opgegroeid met computers, interactieve media en games en snappen nieuwe technologieën intuïtief. De babyboomers wíllen wel gebruik maken van de nieuwe tools op laptop en smartphone en meegaan met de trends, maar het gaat gewoon iets langzamer. Ze kunnen het tempo van de vernieuwing niet altijd goed bijhouden. En neem het hen eens kwalijk.

Wat betreft werkhouding zijn er ook een paar verschillen. Babyboomers hebben door hun werk- en levenservaring over het algemeen een wat bredere kijk op verschillende aspecten van het werk. “Polderen” is door hen uitgevonden, ze zien consensus als de basis voor samenwerken, zijn goede teamplayers, conflict mijdend, sociaal bewogen en voorstander van de vergadercultuur.

Millennials doen vaak meerdere dingen tegelijk, vinden kennis vergaren belangrijk, maar ook vergankelijk en hebben wat meer moeite met zich aan te passen aan een keurslijf. Ze netwerken met mensen van alle leeftijden en alle culturen, zijn goed in dingen zelf uitvinden, leren als het past bij hun ontwikkeling en willen graag snel resultaat zien van hun inspanningen.

Beide werkhoudingen zijn natuurlijk goed (en nodig). Maar ze kunnen ook zorgen voor botsingen en spanningen op de werkvloer. Dat wil echter niet zeggen dat deze problemen niet voorkomen of opgelost kunnen worden. Wanneer je als HR-manager goed op de hoogte bent van de knelpunten tussen beide generaties en de achterliggende redenen hiervan, kun je er iets aan doen.

Hoe maak je de samenwerking waardevol en leuk?

Zorg in ieder geval bij beide partijen voor inlevingsvermogen in de andere generatie. Ga eerlijke gesprekken met elkaar aan, waarin jongeren en ouderen kwetsbaar durven zijn en eerlijk over hun beperkingen en uitdagingen. Wanneer beide groepen beter begrijpen wat voor de ander belangrijk is, zijn de wederzijdse verwachtingen ook realistischer en is de kans op miscommunicatie kleiner. Hierdoor wordt samenwerken een stuk prettiger.

Vooral binnen teams is openheid en communicatie over verwachtingen heel belangrijk. De teamleider heeft hierin een belangrijke rol. Die moet aandacht hebben voor de teamdynamiek en problemen en botsingen tijdig signaleren. Met regelmatig teamoverleg waarin de jongere en oudere teamleden gelegenheid krijgen met eigen ideeën te komen (de fantastische verhalen over vroeger en de wilde ideeën van nu), kunnen zij ervoor zorgen dat iedereen betrokken blijft en ontstaan de beste initiatieven. Dit werkt beter dan regels opleggen.

Zorg er daarnaast voor dat de taakverdeling goed verdeeld is onder jong en oud. Zo ontstaan er verschillende invalshoeken die elkaar aanvullen. Faciliteer kennisuitwisseling! Laat de medewerkers aan elkaar weten waar ze mee bezig zijn. Zo krijgen ouderen bijvoorbeeld zicht op de ontwikkelingen op ICT-gebied en jongeren op het grotere geheel.

Een laatste tip: koppel talentvolle jonge mensen aan inspirerende personen binnen je organisatie, iemand van wie de millennials kunnen leren. Vaak zijn dat de mensen met ervaring, de babyboomers. Je zult zien dat de millennials hierdoor uitgedaagd worden en de babyboomers zich gewaardeerd voelen en betrokken blijven. Een mooie manier om het werkgeluk bij de babyboomers en bij de millennials te laten groeien.

Blijvend betrokken medewerkers

Wil je meer weten over hoe je de samenwerking tussen babyboomers en millennials kunt verbeteren? En hoe goed personeelsbeleid voor verschillende generaties eruit kan zien? Download ons e-book ‘Wijs met grijs’. Boordevol tips en achtergrondinformatie over het benutten van de kracht van (oudere) medewerkers.

Zijn er in jouw organisatie oudere werknemers die binnenkort met pensioen gaan? Of ben je benieuwd wat Essenburgh nog meer voor je kan betekenen? Kijk dan ook eens bij onze pensioen in zicht trainingen.

Avatar foto
Ans Withaar

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Checklist Pensioen in zicht
De belangrijkste aspecten van met pensioen gaan op een rij!

Download nu
Wat je moet weten over uitkomstbekostiging
PIZ 35 vitaliteit oudere medewerkersVitaliteit van oudere medewerkers? Feiten en cijfers

SPECIAAL VOOR JOU