By | Published On: 20 april 2021| Views: 176|

Verliest de eerste lijn van het ziekenhuis?

De gezondheidszorg bevindt zich in een periode van drastische verandering. Zorgorganisaties moeten zich steeds meer gaan positioneren als waardegedreven ondernemingen. Overheden en zorgverzekeraars zijn aan het experimenteren met nieuwe bekostigingsmodellen, waarbij zorgaanbieders steeds grotere financiële risico’s gaan lopen. Om deze financiële risico’s beter te beheersen worden nieuwe organisatiemodellen ontwikkeld. In de praktijk betekent dit een verregaande integratie van eerste- en tweedelijnszorg. Dat gaat niet zonder slag of stoot, blijkt uit discussies die momenteel gaande zijn over de ketenzorg en spoedzorg. Integratie van zorg komt moeizaam tot stand in Nederland omdat we blijven werken met sectorspecifieke en dus versnipperde begrotingen en organisatiemodellen. In deze blog bespreek ik welke integrale organisatiemodellen in Nederlands wel kunnen werken!

De versnippering voorbij

De i