By | Published On: 20 april 2021| Views: 129|

Hoe ontwikkel je een sociaal rechtvaardige organisatie?

In de oude economie was vooral de economische weegschaal belangrijk. Alles draaide om productiewaarde en dat maakte de economie voorspelbaar. De economie van nu en van morgen is dat niet. Dit creëert ruimte om nieuwe dingen te proberen: als moderne leider heb je nu bij iedere keuze de mogelijkheid om het helemaal anders te doen. Zo creëer je met je organisatie niet alleen economische waarde, maar kun je ook aandacht besteden aan ecologische én sociale waarden. Waardecreërend leiderschap dus! Hoe je een sociaal rechtvaardige organisatie ontwikkelt, vertel ik je in dit blog.

Bewustwording

Voor de ontwikkeling van een sociaal rechtvaardige organisatie zijn geen omvangrijke, langdurige en kostbare verandertrajecten nodig. Belangrijker is het bewust maken van je medewerkers. Dit doe je door iedereen in je organisatie gelijkwaardig te behandelen. Zorg dat niemand zich buitengesloten voelt of benadeeld wordt op basis van achtergrond, en zorg ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt. Erken de capaciteiten van alle medewerkers en besteed aandacht aan hun belastbaarheid. Zo ontwikkel je een krachtige organisatie waarin iedereen zijn steentje kan bijdragen. Hoe je hier invulling aan geeft? Door je in ieder geval op de volgende vier aspecten te richten:

1. Zorg voor voldoende diversiteit in je team

Heb je in je team genoeg disciplines die elkaar aanvullen? Veel managers zijn geneigd hetzelfde soort mensen om hen heen te verzamelen. Maar het bekende “doe maar meer vriendjes in het team, dan kan iedereen goed met elkaar opschieten” helpt echt niet. Daarmee stop je de innovatie. Je spreekt elkaar niet meer aan en lamlendigheid doet dan vroeg of laat zijn intrede.

Neem daarom specialisten en generalisten op in je team en mensen met verschillende culturele achtergronden, persoonlijkheden en talenten. Verschillende perspectieven op problemen vullen elkaar aan én zorgen voor de best mogelijke oplossingen. Toegegeven: besluitvorming gaat in een divers team natuurlijk niet altijd van een leien dakje. Maar het resultaat is wel beter! En aan jou als leidinggevende de schone taak om tegenkracht te organiseren in je team: zonder wrijving immers geen glans!

2. Besteed aandacht aan participatie en emancipatie

Heb je een goed beeld van wat er in de samenleving speelt? Veel leidinggevenden zijn vooral bezig met het oplossen van problemen die intern (in het team of in de organisatie) spelen. Maar daarmee mis je een belangrijk aspect: het speelveld waarin je je als organisatie begeeft. Het zijn je klanten en de burgers die met hun aankoopgedrag en social media activiteiten invloed hebben op (het imago) van je organisatie.

Zorg daarom dat je ook naar buiten gericht bent, naar de samenleving. Houd feeling met de ontwikkelingen in de maatschappij. Stel je organisatie open voor de beste mensen, of ze nu allochtoon of autochtoon zijn, een arbeidshandicap hebben, man of vrouw zijn. Dat is wat de maatschappij van je vraagt! Kies voor evenwicht in je team en stap over je eigen barrières heen. En vergeet niet: de overheid organiseert heel veel rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maak hier gebruik van!

3. Geef m