Home » Hoe ontwikkel je een sociaal rechtvaardige organisatie?

Hoe ontwikkel je een sociaal rechtvaardige organisatie?

In de oude economie was vooral de economische weegschaal belangrijk. Alles draaide om productiewaarde en dat maakte de economie voorspelbaar. De economie van nu en van morgen is dat niet. Dit creëert ruimte om nieuwe dingen te proberen: als moderne leider heb je nu bij iedere keuze de mogelijkheid om het helemaal anders te doen. Zo creëer je met je organisatie niet alleen economische waarde, maar kun je ook aandacht besteden aan ecologische én sociale waarden. Waardecreërend leiderschap dus! Hoe je een sociaal rechtvaardige organisatie ontwikkelt, vertel ik je in dit blog.

Bewustwording

Voor de ontwikkeling van een sociaal rechtvaardige organisatie zijn geen omvangrijke, langdurige en kostbare verandertrajecten nodig. Belangrijker is het bewust maken van je medewerkers. Dit doe je door iedereen in je organisatie gelijkwaardig te behandelen. Zorg dat niemand zich buitengesloten voelt of benadeeld wordt op basis van achtergrond, en zorg ervoor dat iedereen gelijke kansen krijgt. Erken de capaciteiten van alle medewerkers en besteed aandacht aan hun belastbaarheid. Zo ontwikkel je een krachtige organisatie waarin iedereen zijn steentje kan bijdragen. Hoe je hier invulling aan geeft? Door je in ieder geval op de volgende vier aspecten te richten:

1. Zorg voor voldoende diversiteit in je team

Heb je in je team genoeg disciplines die elkaar aanvullen? Veel managers zijn geneigd hetzelfde soort mensen om hen heen te verzamelen. Maar het bekende “doe maar meer vriendjes in het team, dan kan iedereen goed met elkaar opschieten” helpt echt niet. Daarmee stop je de innovatie. Je spreekt elkaar niet meer aan en lamlendigheid doet dan vroeg of laat zijn intrede.

Neem daarom specialisten en generalisten op in je team en mensen met verschillende culturele achtergronden, persoonlijkheden en talenten. Verschillende perspectieven op problemen vullen elkaar aan én zorgen voor de best mogelijke oplossingen. Toegegeven: besluitvorming gaat in een divers team natuurlijk niet altijd van een leien dakje. Maar het resultaat is wel beter! En aan jou als leidinggevende de schone taak om tegenkracht te organiseren in je team: zonder wrijving immers geen glans!

2. Besteed aandacht aan participatie en emancipatie

Heb je een goed beeld van wat er in de samenleving speelt? Veel leidinggevenden zijn vooral bezig met het oplossen van problemen die intern (in het team of in de organisatie) spelen. Maar daarmee mis je een belangrijk aspect: het speelveld waarin je je als organisatie begeeft. Het zijn je klanten en de burgers die met hun aankoopgedrag en social media activiteiten invloed hebben op (het imago) van je organisatie.

Zorg daarom dat je ook naar buiten gericht bent, naar de samenleving. Houd feeling met de ontwikkelingen in de maatschappij. Stel je organisatie open voor de beste mensen, of ze nu allochtoon of autochtoon zijn, een arbeidshandicap hebben, man of vrouw zijn. Dat is wat de maatschappij van je vraagt! Kies voor evenwicht in je team en stap over je eigen barrières heen. En vergeet niet: de overheid organiseert heel veel rondom mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maak hier gebruik van!

3. Geef mensen gelijke kansen (maar dan echt)

Heb je een persoonlijke voorkeur voor bepaalde collega’s in je team? De extravert bijvoorbeeld, die in vergaderingen veel input geeft? Probeer je daar dan toch niet door te laten leiden. Let ook eens op de stillere: die barst waarschijnlijk van de wijsheid en goede ideeën. Groepen met meer dan vijf personen hebben altijd “stillen”. Geef hen de ruimte. Door kleinere groepjes samen te stellen bijvoorbeeld. Of neem die persoon eens apart, stel diegene vragen. Je zult versteld staan. Erken dat je persoonlijke voorkeuren hebt, maar stap er overheen en geef alle collega’s ook echt gelijke kansen.

4. Let op gezondheid en welzijn

Hebben veel collega’s een burn-out of is het ziekteverzuim om andere redenen hoog? Negeer deze alarmbellen dan niet. Gezond zijn en blijven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, van de werknemer en de werkgever samen. Als leidinggevende kun je de omstandigheden creëren waarin de werknemers hun werk zo gezond mogelijk kunnen blijven doen. Is er thuis iets aan de hand? Heb het er dan over. Zorg dat mensen hun werk op een goede manier kunnen uitvoeren. Zet hen ook niet acht uur achter een bureau. En geef het goede voorbeeld! Stuur mensen niet op lunchwandelen om vervolgens zelf te blijven zitten.

Sociaal rechtvaardige organisatie: kansen voor inclusie

Een sociaal rechtvaardige organisatie draait niet alleen om de aanwezigheid van een ondernemingsraad, goede arbeidsvoorwaarden en goede werkomstandigheden. Het draait vooral om de mensen in je organisatie. Zorg je daar goed voor, laat je iedereen die goed is in zijn werk toe, en creëer je ruimte voor een inclusief HR-beleid? Dan heeft dit een positieve invloed op het functioneren van je hele organisatie en op je imago. Een sociaal rechtvaardige organisatie met moderne leiders die waarde creëren op meerdere vlakken is daarmee niet meer een “nice to have”, maar een “must have”.

Wil je meer weten over waardecreërend leiderschap? Download dan hieronder het ebook Leiderschap in de economie van waarde. Het geeft je inzicht in de economie van morgen en de betekenis ervan voor de moderne leider. Of klik hier voor onze leiderschapstrainingen.

Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Checklist Leiderschap
De belangrijkste aspecten van leiderschap op een rij!

blog 18 RegenboogmodelMet het Regenboogmodel werken aan Value-based healthcare: van start-up naar succesformule
Blog 16 financien hrmVijf financiële adviezen voor medewerkers die bijna met pensioen gaan

SPECIAAL VOOR JOU