Home » Pensioen in zicht: de investering waard
By | Published On: 20 april 2021| Views: 80|

Pensioen in zicht: de investering waard

Gaat er een medewerker bijna met pensioen? Een waardig afscheid getuigt natuurlijk van goed werkgeverschap. Veel organisaties gunnen hun oudere medewerkers daarom een Pensioen in zicht-training. En dat betalen ze via het persoonlijk budget, het opleidingsbudget of het ontwikkelbudget. Het is de investering meer dan waard, want (oud-)medewerkers zijn je belangrijkste ambassadeurs. En misschien wil je oud-medewerkers nog eens inzetten. De kans dat zij dit ook willen, is groter als zij positief zijn over je organisatie.

Regelmatig krijgen we een telefoontje van een medewerker die graag de Pensioen in zicht-training bij ons volgt, maar van wie de werkgever deze training niet aanbiedt. Wat te doen? Moet deze medewerker de training dan maar zelf betalen? Wij vinden van niet. Daarom adviseren we zo’n medewerker altijd om er zélf naar te vragen bij de HRM-er. Meestal blijkt het dan toch mogelijk.

En nog mooier: als organisaties eenmaal hebben geproefd aan de positieve uitwerking van een Pensioen in zicht-training, dan gaan ze het vaak actiever aanbieden. Want we verzorgen de Pensioen in zicht-training al tientallen jaren voor medewerkers van zeer uiteenlopende typen organisaties: van commerciële bedrijven tot zorgorganisaties en overheid. Idealiter volgen zij de training ongeveer een half jaar voor de pensioendatum. Onlangs overwoog een grote ziekenhuisorganisatie te stoppen met het aanbieden van de Pensioen in zicht-trainingen. Bezuinigingen. Maar ze kwam erop terug. Want, zo erkent het ziekenhuis, de training hoort gewoon bij goed personeelsbeleid. En het levert zoveel op.

Waarom investeren in vertrekkende medewerkers?

Is het niet jammer van het geld om te investeren in medewerkers die toch binnenkort weggaan bij je organisatie? Geen onlogische vraag. Want je investeert toch vooral in medewerkers die hopelijk nog langere tijd bij je blijven werken? Immers, dat is goed voor zowel medewerker als organisatie. Maar vergis je niet: ook een Pensioen in zicht-training is goed voor beide partijen. Waarom eigenlijk?

Je zorgt voor een zachte overgang voor de medewerker

Je staat er misschien niet zo bij stil, maar met pensioen gaan is een ingrijpende verandering in het leven. Vergelijkbaar met trouwen of een kind krijgen. En er komt rouw bij kijken. Rouw om het verdwenen werkbare leven met al zijn kenmerken. Zoals zingeving, sociale contacten of status. Als je met pensioen gaat, moet je je leven opnieuw vormgeven. Het klinkt mooi: lekker doen waar je zelf zin in hebt. Maar veel mensen vallen in een spreekwoordelijk zwart gat. Ze weten niet hoe ze hun leven moeten inrichten. Uit tal van onderzoeken blijkt dat het belangrijk is dat we van betekenis blijven. Dat we dingen blijven doen. Lekker met een glas wijn in de tuin zitten is fijn, maar ieder mens heeft uitdaging nodig. Deelnemers aan de training Pensioen in zicht reflecteren op hun werkbare leven en kijken vooruit naar hun gepensioneerde leven. Wat wordt je nieuwe ritme? Wat ga je doen? Een moment van bezinning dus, op zoek naar antwoorden waarmee je concreet verder kunt.

Je geeft blijk van goed werkgeverschap

Organisaties die hun oudere medewerkers een Pensioen in zicht-training gunnen, doen dat vooral uit goed werkgeverschap. Als blijk van waardering voor de toewijding, de talenten en de tijd die de medewerker gaf aan de organisatie. Immers, met een Pensioen in zicht-training creëer je voor hem of haar een zachte overgang van werk naar pensioen. En dat past in een duurzaam personeelsbeleid.

Vraag ons ebook ‘Wijs met grijs, duurzaam personeelsbeleid voor oudere medewerkers in de praktijk’ aan.

Het is positief voor de organisatie

Het aanbieden van een Pensioen in zicht-training is ook om een andere reden een goed idee. Het zorgt er namelijk voor dat jouw vertrekkende medewerker een positief beeld houdt van je organisatie. En je eigen medewerkers zijn de belangrijkste ambassadeurs. Fijn als ze in positieve bewoor