Home » Hoe oudere medewerkers motiveren? Verdiep je in het brein
By | Published On: 20 april 2021| Views: 228|

Hoe oudere medewerkers motiveren? Verdiep je in het brein

Liefst 53% van de werkgevers gelooft dat ouderen moeite hebben om nieuwe dingen te leren. En een meerderheid van hen verklaarde dat ze nooit mensen in dienst hebben die ouder zijn dan 50 jaar.

Dat bleek uit een Zweeds onderzoek (Kadefors et al, 2007), uitgevoerd in het kader van de Zweedse overheidsstudie ‘Senior 2005’. Veel werkgevers hebben dus een negatief beeld van de productiviteit en de ‘leerbaarheid’ van medewerkers die al wat ouder zijn. En kun je oudere medewerkers eigenlijk nog wel motiveren? Je hoort het om je heen. Maar is het wel terecht?

Geen algemene relatie tussen leeftijd en werk

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt toch iets anders. Inderdaad, naarmate mensen ouder worden, doen zich fysiologische en cognitieve veranderingen voor in het brein. Maar volgens het onderzoek van Greller en Simson (1999) betekent dat nog niet dat er een algemene relatie is tussen leeftijd en werk. Oudere werknemers kunnen even goed of zelfs beter presteren dan jongere. Zo concludeerde Salthouse (1997) dat het verlies van cognitieve functiesen een negatieve invloed daarvan op de werkprestatiesis te compenseren door de combinatie van leeftijd, ervaring en werkprestaties. Oudere werknemers leveren vaak zelfs betere prestaties dan jongere medewerkers. Bijvoorbeeld door een lager ziekteverzuim, meer werkplezier en een hogere inzet. 

Werkvermogen in relatie tot leeftijd

Er is ook onderzoek gedaan naar het werkvermogen van mensen in relatie tot hun leeftijd. Onder werkvermogen wordt verstaan: de mate waarin een werkgever lichamelijk en geestelijk in staat is zijn werk uit te voeren. Dit wordt bepaald door zowel individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) als eisen die aan het werk worden gesteld. En de balans daartussen. Longitudinaal onderzoek heeft aangetoond dat er weliswaar sprake is van een statische afname van het werkvermogen boven pakweg je 50e, maar ook dat dit niet voor iedereen geldt.

Uit onderzoek blijkt wel dat de verschillen in het werkvermogen tussen mensen toenemen naarmate ze ouder worden (Ilmarinen 2006, Goedhard en Goedhard 2005). Ofwel: sommige oudere werknemers kunnen hun werk beter aan dan anderen. Ook blijkt dat de verschillen tu