Home » Hoe ontwikkel je een zorgpad

Hoe ontwikkel je een zorgpad?

Een zorgpad betreft een uitgebreide beschrijving van hoe de zorg wordt ingericht voor een patiënt met een bepaald ziektebeeld. Het gaat niet om een zorgbeschrijving van een specifieke patiënt, maar om beschrijving van de behandeling en benadering van een bepaalde groep patiënten, bijvoorbeeld patiënten met een bepaalde vorm van kanker of patiënten in de laatste levensfase. Een zorgpad wordt ook wel beschreven als ‘klinisch pad’; de weg die moet worden afgelegd om zo goed mogelijke zorg te kunnen bieden.

In het zorgpad worden de volgende onderdelen van een behandeling stap-voor-stap beschreven:

  • Wat wordt er gedaan? – Welke stappen worden genomen?
  • Wanneer wordt dit gedaan? – Wat is het tijdspad van de behandeling?
  • Door wie wordt dit gedaan? – Welke zorgverlener is waarvoor verantwoordelijk?

Bij elk onderdeel van het zorgpad worden de verwachte resultaten bepaald en welke handelingswijze – bijv. met betrekking tot registratie en informatieverstrekking – er wordt toegepast.

Zorgpad | Wat is het doel?

De hoofddoelstelling van een zorgpad is het op gestructureerde wijze bieden van patiëntgerichte, veilige en doelmatige zorg. Het zorgpad biedt inzicht in de stappen die gedurende het zorgproces worden genomen en welke acties er op welk moment en door wie worden uitgevoerd. Het zorgpad kan worden gezien als een hulpmiddel voor het organiseren van de beste zorgverlening voor patiënten met een bepaald ziektebeeld.

Ontwikkeling & implementatie van een zorgpad

Na het opstellen van een zorgpad, dient deze zorgvuldig geïmplementeerd te worden in de praktijk. De implementatie bestaat uit 4 fasen; voorbereiding, invoering (implementatiefase), ontwikkeling & verbetering en borging & evaluatie. Elke fase heeft zijn eigen karakteristieken en zaken waar rekening mee moet worden gehouden. Onderdelen hiervan zijn o.a. scholing van betrokkenen, tussenevaluaties- en metingen, doorvoeren van verbetering n.a.v. evaluatie en het uitvoeren van effectmetingen. Een voorbeeld en een uiteenzetting van de verschillende fases van implementatie van een zorgpad vind je hier: Stappenplan Implementatie Zorgpad Stervensfase.

Wil je meer weten over (de ontwikkeling en implementatie van) zorgpaden en op welke wijze je hier zelf mee aan de slag kunt? Lees de zes voorwaarden voor succesvolle zorgpaden of volg de 2-daagse Masterclass Waardegedreven Netwerkzorg

Lees ook: Wat is lean werken in de zorg?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Voordelen van een adviseur zorginnovatie
Hoe verbeter je de patiënt journey?

SPECIAAL VOOR JOU