Home » Oudere medewerkers opleiden, heeft dat wel zin?
By | Published On: 20 april 2021| Views: 164|

Oudere medewerkers opleiden, heeft dat wel zin?

Veel werkgevers denken dat oudere medewerkers niet meer in staat te zijn om te leren. Omdat hun hersenen niet meer willen. Of omdat ze zelf niet meer willen. Een hardnekkig misverstand, zo blijkt uit onderzoek aan de universiteit van Singapore. Oudere medewerkers opleiden gaat prima. Mits werkgever en werknemer ervoor open staan. En mits de voorwaarden in orde zijn. Hoe zorg je daarvoor?

Eerst nog even naar het onderzoek. Daaruit blijkt dat opleidingen mensen in de loop van hun carrière helpen om beter hun werk te doen. Formeel via een gestructureerd programma. En informeel via uitdagingen en kansen op het werk. Of oudere medewerkers inderdaad ‘leerbaar’ zijn? Dat hangt af van diverse factoren. Denk aan de houding van medewerkers ten aanzien van opleiding en ontwikkeling. Ook de beeldvorming bij werkgevers van oudere medewerkers is van invloed.

Daardoor mislukt leeftijdsbewust personeelsbeleid vaak. Als HRM’er moet je daarom goed kijken naar de context. Heel belangrijk, want je vraagt oudere medewerkers om mee te gaan in de veranderingen in de samenleving en binnen de organisatie. Je doet daarmee een beroep op hun flexibiliteit. En op hun bereidheid of – beter nog – enthousiasme om te blijven leren.

Maak je organisatie leeftijdsloos

Ons advies: maak je organisatie leeftijdsloos. Zorg dat er binnen je bedrijf en binnen teams een goede mix is van alle leeftijden. Waarom dat zo goed werkt? Omdat uit hersenonderzoek steeds duidelijker wordt dat bij ouderen een andere soort intelligentie op de voorgrond staat dan bij jongeren (Aleman, 2012). Bij ouderen is de uitgekristalliseerde intelligentie beter ontwikkeld. Jongeren hebben een grotere fluïde intelligentie. Onder uitgekristalliseerde intelligentie verstaan we de opeenstapeling van kennis en vaardigheden gedurende ons leven. Hierdoor zijn ouderen beter in staat om op een intuïtieve wijze ingewikkelde beslissingen te nemen. Ook hebben ze meer inzicht in sociale situaties. Naarmate we ouder worden, nemen onze mentale vermogens af en gaat ons brein langzamer werken. Daardoor worden we verstandiger. En omdat ouderen beide hersenhelften sterker inschakelen, nemen ze minder risico’s bij financiële beslissingen en reageren ze minder impulsief.

Creëer banen met flexibiliteit

Geef mensen die over enkele tijd met pensioen gaan, de mogelijkheid om alvast wat minder te gaan werken. Bijvoorbeeld: 1 dag met pensioen, 4 dagen blijven werken. Hier zijn voorzieningen voor. Gevolg is wel dat mensen die eerder (deels) met pensioen gaan, financieel moeten inleveren. Er zijn nog veel meer manieren om flexibiliteit in te bouwen. Denk aan bijvoorbeeld aanpassingen aan het werkrooster, zoals: vroeg beginnen en om 15 uur vrij. Bekijk dit samen met de medewerker.

Die flexibiliteit is belangrijk, want naarmate we ouder worden, gaan we – het is niet anders – fysiek en mentaal achteruit. Overigens houden bedrijven wel vaak rekening met de fysieke aspecten, maar veel minder met de mentale. Kortom: heb ook aandacht voor het brein.

Maak opleidingen toegankelijk en effectiever

Uit onderzoek van NetSpar blijkt dat de bereidheid van bedrijven om te investeren afneemt naarmate medewerkers ouder worden. Is een werknemer 56 jaar of ouder, dan is de kans dat hij een opleiding kan volgen, 17,6 procentpunt kleiner dan voor een collega die jonger is dan 36 jaar. Dat komt vooral omdat werkgevers minder lang profiteren van de investering in training of opleiding. Een andere reden is dat oudere medewerkers er vaak zelf minder voor open staan om nog een training te volgen.

Wil je werk maken van een duurzaam personeelsbeleid, dan is het belangrijk