Home » Naar een gezonde werkomgeving in 5 stappen
By | Published On: 20 april 2021| Views: 112|

Naar een gezonde werkomgeving in 5 stappen

Iedere HRM-er zal het onmiddellijk beamen: een gezonde werkomgeving is belangrijk. Want gezonde medewerkers zitten lekkerder in hun vel, hebben meer plezier in het werk en presteren dus beter.

Bovendien heb je als werkgever een belangrijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk heb je als werkgever niet álles in de hand. Toch kun je heel veel doen.

TNO ontwikkelde de wegwijzer Fysieke Belasting. Daarmee ga je in 5 stappen naar een gezonde werkomgeving. Een handig hulpmiddel, vinden we. In deze blog vertellen we je er daarom meer over.

In vijf stappen naar een gezonde werkomgeving

  1. Is er een aanleiding?

Een hoog ziekteverzuim, gemor onder medewerkers, een groot personeelsverloop. Allerlei situaties kunnen erop wijzen dat het schort aan een gezonde werkomgeving. Het kan ook zijn dat de RI&E aangeeft dat het nodig is om actie te ondernemen.

  1. Wat zijn de knelpunten?

Inventariseer alle knelpunten binnen je organisatie. Het kan gaan om fysieke onderbelasting of om fysieke overbelasting. Fysieke onderbelasting komt voor bij medewerkers die veel zitten. Denk aan kantoormedewerkers en chauffeurs. Zij hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziektes, diabetes, obesitas, vormen van kanker en depressie. Bij fysieke overbelasting moet je denken aan zwaar tillen, dragen, duwen of trekken. Maar denk ook aan repeterend werk. Dit kan zorgen voor klachten aan spieren, gewrichten en pezen. Het is belangrijk om hier oog voor te hebben, want klachten aan het bewegingsapparaat zorgen voor een derde van het totale ziekteverzuim!

  1. Wat kun je doen?

Heb je inzicht in de knelpunten? Bepaal dan de mogelijke oplossingen. TNO onderscheidt drie soorten oplossingen: technische, organisatorische en individuele. Bij technische oplossingen gaat het bijvoorbeeld om ergonomische verbeteringen en hulpmiddelen die het werk verlichten. Organisatorische oplossingen zijn bijvoorbeeld het verbeteren van werkprocessen, afwisseling in het werk en pauzes. Op individueel niveau kan het bijvoorbeeld gaan om voorlichting over veilig werken en training in het goed gebruik van werkmiddelen en hulpmiddelen.

Is er sprake van fysieke onderbelasting? Dan moet je denken aan het stimuleren van fietsen naar het werk, lunchwandelen en een zit-statafel. En bij fysieke overbelasting aan oplossingen zoals voorlichting en training over ongunstige werkhoudingen, goede hulpmiddelen en voldoende afwisseling van taken. Andere oplossingen zijn meer pauzes en een optimaal binnenklimaat (temperatuur, goede ventilatie, voldoende zuurstof e.d.). Kortom, er is mee