Home » Zeven tips voor een financieel gezonde pensioentijd
By | Published On: 20 april 2021| Views: 224|

Zeven tips voor een financieel gezonde pensioentijd

Ga je binnenkort met pensioen? Dat is een belangrijk moment. Of dat nou vrijwillig is, omdat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, of noodgedwongen vanwege ontslag. Ben je eenmaal met pensioen, dan krijg je natuurlijk geen salaris meer van een werkgever. Voortaan krijg je je inkomsten uit de AOW, het opgebouwde pensioen en een eventuele extra regeling. Dat inkomen verandert dus. Het is dan ook verstandig dat je je uitgavenpatroon aanpast. Kortom, dit is hét moment om stil te staan bij je financiën. We geven je 7 praktische tips.

1. Vraag je AOW en pensioen aan

AOW aanvragen

Ongeveer 3 tot 6 maanden voor de pensioendatum moet je de AOW-uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Doe je dit niet op tijd, dan verstrekt de SVB de uitkering tot maximaal een jaar met terugwerkende kracht.

Iedereen die in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, heeft recht op een AOW (Algemene Ouderdomswet). De hoogte van de AOW hangt af van het aantal jaren dat je in Nederland verbleef. Woonde je een tijdje in het buitenland? Dan gelden er allerlei regels. Lees meer over de AOW op rijksoverheid.nl.

Pensioen aanvragen

Ook het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je werkgever vraag je aan. Informeer bij het pensioenfonds hoe lang van te voren je dit moet aanvragen. Zij berekent dan hoeveel geld je krijgt uitgekeerd. Heb je pensioenopbouw bij meerdere fondsen? Geef dan bij elk fonds aan dat je recht hebt op een pensioen. Goed om te weten: in de loop van 2019 wordt de regeling voor het afkopen van kleine pensioenen vervangen door een regeling van waardeoverdracht. Dan worden je pensioenen samengevoegd tot één oudedagsvoorziening. Download hier de publicatie ‘Pensioenwet in beeld’ van de Rijksoverheid.