Home » Zeven tips voor een financieel gezonde pensioentijd

Zeven tips voor een financieel gezonde pensioentijd

Ga je binnenkort met pensioen? Dat is een belangrijk moment. Of dat nou vrijwillig is, omdat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, of noodgedwongen vanwege ontslag. Ben je eenmaal met pensioen, dan krijg je natuurlijk geen salaris meer van een werkgever. Voortaan krijg je je inkomsten uit de AOW, het opgebouwde pensioen en een eventuele extra regeling. Dat inkomen verandert dus. Het is dan ook verstandig dat je je uitgavenpatroon aanpast. Kortom, dit is hét moment om stil te staan bij je financiën. We geven je 7 praktische tips.

1. Vraag je AOW en pensioen aan

AOW aanvragen

Ongeveer 3 tot 6 maanden voor de pensioendatum moet je de AOW-uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Doe je dit niet op tijd, dan verstrekt de SVB de uitkering tot maximaal een jaar met terugwerkende kracht.

Iedereen die in Nederland heeft gewoond en/of gewerkt, heeft recht op een AOW (Algemene Ouderdomswet). De hoogte van de AOW hangt af van het aantal jaren dat je in Nederland verbleef. Woonde je een tijdje in het buitenland? Dan gelden er allerlei regels. Lees meer over de AOW op rijksoverheid.nl.

Pensioen aanvragen

Ook het pensioen dat je hebt opgebouwd bij je werkgever vraag je aan. Informeer bij het pensioenfonds hoe lang van te voren je dit moet aanvragen. Zij berekent dan hoeveel geld je krijgt uitgekeerd. Heb je pensioenopbouw bij meerdere fondsen? Geef dan bij elk fonds aan dat je recht hebt op een pensioen. Goed om te weten: in de loop van 2019 wordt de regeling voor het afkopen van kleine pensioenen vervangen door een regeling van waardeoverdracht. Dan worden je pensioenen samengevoegd tot één oudedagsvoorziening. Download hier de publicatie ‘Pensioenwet in beeld’ van de Rijksoverheid.

De FVP-regeling

Het kan zijn dat je in je loopbaan een tijdje zonder werk zat en een WW-uitkering kreeg. Is dat bij jou het geval? Vraag dan ook het pensioen op dat je (vóór 1 januari 2011) opbouwde via de FVP-regeling. Deze regeling liep tot 2011.

Eigen voorzieningen

Misschien heb je zelf extra geld opzijgezet, met een lijfrenteverzekering of een lijfrenterekening bij een verzekeraar of via banksparen. Zo’n voorziening heet het derdepijlerpensioen. Je kunt dit opgebouwde kapitaal op diverse manieren laten uitbetalen. Hiervoor gelden allerlei regels. Laat je dus goed informeren.

Totaaloverzicht op mijnpensioenoverzicht.nl

Op mijnpensioenoverzicht.nl (inloggen met DigiD) vind je een compleet overzicht van al je pensioenen. Let wel: het overzicht gaat uit van doorwerken tot de ingangsdatum van de AOW. Ook wordt ervan uit gegaan dat er geen partnerscheiding is geweest. Bovendien zijn de bedragen niet altijd actueel. Op pensioenkijker.nl vind je veel gestelde vragen over pensioen.

2. Maak een overzicht van al je inkomsten

Nu je dit allemaal weet, kun je een overzicht maken van inkomsten van jou en je partner. Zoals gezegd: onder inkomsten verstaan we het pensioen (of de pensioenen), de AOW en eventuele aanvullende spaarregelingen via bank of verzekeraar. Zet hiervan de bruto- en de nettobedragen op een rij, alsook de ingehouden belastingen.

3. Maak een overzicht van je uitgaven

De meeste mensen die met pensioen gaan, hebben minder geld te besteden dan toen ze nog werkten. Tip: zet op een rij hoeveel geld je maandelijks uitgeeft. Maak onderscheid tussen vaste lasten (huur of hypotheek, energie, verzekeringen, leningen) en dagelijkse uitgaven (boodschappen, brandstof, etc.).

Tip: op de website van NIBUD vind je handige tools om inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven. Zoals:

Ook de banken hebben handige tools, evenals verzekeraars. Zoals de Mijn Inkomen Later app, hoewel daar natuurlijk commerciële bedoelingen achter zitten.

4. Belastingtips over loonheffing

Als je werkt, houdt je werkgever loonheffing in. Ook als je een uitkering hebt, betaal je loonheffing. En als je met pensioen bent? Dan blijf je loonheffing betalen, over het AOW, het pensioen en het derdepijlerpensioen.

Advies: laat de loonheffing inhouden van het hoogste inkomen. Meestal is dat het AOW, maar soms de pensioenuitkering. Dit voorkomt dat je belasting moet bijbetalen. Heb je meerdere pensioenuitkeringen? Vraag dan als hulpmiddel een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aan.

5. Meer tijd, minder geld? Besparingstips!

Dit is ook hét moment om te kijken of je geld kunt besparen. Sommige uitgaven kun je schrappen zodra je niet meer werkt. Zoals de reiskosten naar het werk, het lidmaatschap van de personeelsvereniging, vakbladen, en dergelijke. Andersom krijg je er kosten bij. Want omdat je meer thuis bent, stijgen de energiekosten. Ook drink je thuis meer koffie en thee. Kortom, het gaat om grote en kleine dingen. Tel alles op en maak een afweging.

Ga je verzekeringen na

Welke verzekeringen kun je eventueel laten vervallen? En welke moet je beslist aanpassen? Bekijk sowieso de WA-verzekering, ziektekostenverzekering, uitvaartverzekering, brandverzekering en inbraakverzekering.

Profiteer van kortingen

Als gepensioneerde profiteer je van tal van kortingsvoordelen. Zoals verlaagde toegangsprijzen voor theaters, musea, bioscopen, cursussen, bibliotheken en vakanties. En als 65-plusser reis je goedkoper met de trein.

Profiteer van toeslagen

Daalt je inkomen sterk omdat je met pensioen bent? Dan kom je misschien in aanmerking voor één of meerdere toeslagen. Zoals Huurtoeslag en Zorgtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl.

Kwijtschelding van belastingen en heffingen

Daalt je inkomen zo sterk dat deze de bijstandsnorm benadert? Dan kom je eventueel in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding van (gemeentelijke) belastingen en heffingen.

Bijzondere bijstand

Heb je een laag inkomen? Dan kun je via de Wet werk en bijstand (Wwb) een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld de aanschaf van een pc, koelkast of bril. Lees hier meer over bijzondere bijstand.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Iedereen woont graag zelfstandig thuis. Maar dat kán lastig worden, door ouderdom, ziekte of beperking. Dan heb je misschien een voorziening nodig: van traplift tot huishoudelijke hulp. Een voorziening die je echt nodig hebt, kun je vergoed krijgen via de Wmo. Informeer ernaar bij je gemeente.

Nog meer bespaartips vind je op de website van NIBUD.

6. Schenken en erven

Kun je wel wat vermogen missen? Dan kun je bij leven al een deel van je vermogen schenken. Jaarlijks kun je belastingvrij zo’n 5.000 euro schenken aan je kinderen, en circa 2.000 euro aan je kleinkinderen of anderen. Voor specifieke situaties gelden verhoogde vrijstellingen. Zoals een studie of een eigen woning. Maar staar je niet blind op de fiscale argumenten.

7. Conclusie: wees wijs met geld

De conclusie ligt voor de hand: wees wijs met geld. Want als je met pensioen gaat, verandert je financiële huishouding flink. Kijk dus waar je kunt besparen en geef niet meer geld uit dan je hebt. Beter is het natuurlijk om wat geld opzij te houden. Voor de leuke dingen in het leven. En met het oog op onverwachte kosten. Zo houd je financieel alles onder controle en heb je ruimte om te genieten.

Wil je meer inzicht in je eigen situatie? Vul de Pensioen in zicht checklist in en krijg nog meer waardevolle tips voor een gelukkige en gezonde pensioentijd!

Wil je meer weten over hoe je je kan voorbereiden op je pensioentijd? Kijk dan eens bij onze pensioen in zicht trainingen.

Avatar foto
Ans Withaar

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Checklist Pensioen in zicht
De belangrijkste aspecten van met pensioen gaan op een rij!

Download nu
Hoe houden moderne leiders het vol_ [een 10-stappenplan]Hoe houden moderne leiders het vol? [een 9-stappenplan]
KetenDISEASE MANAGEMENT IS NO MORE - LONG LIVE THE CARE NETWORK!

SPECIAAL VOOR JOU