Home » Hoe hoog is de AOW netto per maand?
By | Published On: 14 maart 2023| Tags: | Views: 6|

Hoe hoog is de AOW netto per maand?

De Algemene Ouderdomswet, kortweg AOW, is een basis pensioenvoorziening voor alle Nederlanders die de AOW-leeftijd hebben bereikt. De AOW wordt beheerd én uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De exacte hoogte van je AOW-uitkering hangt af van verschillende factoren, waaronder je woonsituatie (alleenstaand / samenwonend) en wordt afgeleid van het minimumloon. In dit artikel bekijken we hoe hoog de maandelijkse netto AOW-uitkering is.

Wat betekent ‘netto AOW’?

Het netto AOW is het bedrag dat overblijft nadat de bijdrage Zvw en eventuele loonheffing zijn afgetrokken van het bruto AOW-bedrag. Of er loonheffingskorting wordt toegepast op het bruto AOW-bedrag is afhankelijk van andere inkomstenbronnen, zoals een pensioenuitkering. Je mag echter maar bij één inkomstenbron de loonheffingskorting toepassen. Lees hier meer over op de website van het SVB.

AOW bedragen

De AOW-bedragen worden regelmatig aangepast. Omdat de AOW wordt afgeleid van het minimumloon, en deze ook aan verandering onderhevig is, verschillen de AOW bedragen (half)jaarlijks.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) vind je het meest recente overzicht van zowel de bruto- als nettobedragen van de AOW-uitkering. Ook vind je hier een uitsplitsing in woonsituatie. Woon je alleen, dan ontvang je een hogere AOW-uitkering.

Opbouw AOW 

Als je niet in aanmerking komt voor een volledige AOW-uitkering omdat je niet genoeg premiejaren hebt opgebouwd, bijvoorbeeld omdat je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, dan zullen de bedragen verschillen. Per jaar dat je niet in Nederland woont, word je met 2% gekort op je AOW. Lees hier meer over de opbouw van de AOW.