Home » Hoe waarborg je de continuïteit van de zorg?

Hoe waarborg je continuïteit van zorg?

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te optimaliseren, is het van belang dat de zorg wordt ingericht als een continu proces; continuïteit van de zorg. Dit draagt niet alleen bij aan een kwaliteitsverbetering van zorgverlening, maar komt ook de efficiëntie van zorg en de patiënttevredenheid ten goede.

Om continuïteit van zorg te creëren, dient er rekening te worden gehouden met enkele kenmerkende factoren van zorgcontinuïteit: persoonlijke continuïteit van zorg, continuïteit in informatievoorziening, continuïteit van behandeling/zorgverlening en logistieke continuïteit. Een uiteenzetting van deze pijlers lees je in ons artikel Wat is continuïteit van de zorg’.

Continuïteit van de zorg | Borging

Om de kwaliteit van zorg te garanderen, is het van belang dat het continuïteitsproces gewaarborgd blijft. Belangrijke elementen bij het waarborgen van continuïteit van zorg zijn:

Ondersteuning blijven bieden aan het proces – voor zowel zorgnemers als zorgverleners

Het is van belang dat betrokkenen op de hoogte zijn van de werkwijze en de daar bijbehorende taken / verantwoordelijkheden. Zeker ook in het geval van nieuwe medewerkers dan wel nieuwe patiënten / cliënten.

Professionalisering / Scholing

Om het proces zo goed mogelijk uit te voeren, is het belangrijk dat uitvoerenden binnen het proces – zorgverleners – de kennis en kunde hebben om hun taken – zoals beschreven in de zorgstandaarden – uit te voeren. Eventueel dienen ze ondersteund te worden door middel van scholing, training en/of coaching.

Monitoren van resultaten

Worden de doelen – zoals beschreven in de zorgstandaard – behaald? Wat lukt wel en wat lukt niet? Zijn de verantwoordelijkheden duidelijk? Is er aanpassing nodig? Met andere woorden: wordt er kwalitatieve zorg geleverd en waar liggen eventuele hiaten?

Wil je meer weten over hoe continuïteit van de zorg kan worden gerealiseerd en hoe dit de kwaliteit van zorg positief beïnvloedt? Download het e-boek Zorgnetwerken die werken: De sleutel tot betere uitkomsten – verrassende inzichten uit onderzoek & praktijk’ of meld je aan voor de 2-daagse Masterclass Netwerkzorg

Lees ook: Wat is continuïteit van de zorg?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Wat is continuïteit van de zorg?
Wat is het verschil tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg?

SPECIAAL VOOR JOU