By | Published On: 25 februari 2022| Tags: | Views: 418|

Hoe waarborg je continuïteit van zorg?

Om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te optimaliseren, is het van belang dat de zorg wordt ingericht als een continu proces; continuïteit van de zorg. Dit draagt niet alleen bij aan een kwaliteitsverbetering van zorgverlening, maar komt ook de efficiëntie van zorg en de patiënttevredenheid ten goede.

Om continuïteit van zorg te creëren, dient er rekening te worden gehouden met enkele kenmerkende factoren van zorgcontinuïteit: persoonlijke continuïteit van zorg, continuïteit in informatievoorziening, continuïteit van behandeling/zorgverlening en logistieke continuïteit. Een uiteenzetting van deze pijlers lees je in ons artikel Wat is continuïteit van de zorg’.

Continuïteit van de zorg | Borging

Om de kwaliteit van zorg te garanderen, is het van belang dat het continuïteitsproces gewaarborgd blijft. Belangrijke elementen bij het waarborgen van continuïteit van zorg zijn:

Ondersteuning blijven bieden aan het proces – voor zo