By | Published On: 25 februari 2022| Tags: | Views: 211|

Wat is continuïteit van de zorg?

Goede en kwalitatieve zorg wordt gebaseerd op de pijlers: veiligheid, effectiviteit, tijdigheid, efficiëntie, gelijkwaardigheid en afgestemd/persoonsgericht (Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg). Echter, om de kwaliteit van zorg te garanderen is ook de continuïteit van de zorg van essentieel belang.

Continue zorg

Wanneer zorg in samenhang wordt georganiseerd en er een continu proces van zorg gerealiseerd wordt, zal dit de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. Ook draagt dit bij aan een toename van patiënttevredenheid.

Continuïteit van zorg dient in de volledige zorgstructuur te worden ingebed en kan als volgt getypeerd worden:

Persoonlijke continuïteit van de zorg; de zorgverlener(s) moet bekend zijn voor de patiënt/cliënt. Een vaste zorgverlener – een bekend gezicht – draagt bij aan de verschillende pijlers om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Een goed voorbeeld hiervan is de huisarts. Vrijwel iedereen heeft een huisarts, hij/zij is bekend bij zijn/haar patiënten en patiënten weten wat ze aan hem/haar hebben. In Nederland is de huisarts zeer toegankelijk, een belangrijk aspect voor continuïteit van de zorg.

Continuïteit in informatie; verslaglegging, administratie en communicatie van patiëntinformatie is van belang om continuïteit te garanderen. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld van de ene naar de andere specialist wordt gestuurd, is het van wezenlijk belang dat d