Home » Wat is continuïteit van de zorg?

Wat is continuïteit van de zorg?

Goede en kwalitatieve zorg wordt gebaseerd op de pijlers: veiligheid, effectiviteit, tijdigheid, efficiëntie, gelijkwaardigheid en afgestemd/persoonsgericht (Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg). Echter, om de kwaliteit van zorg te garanderen is ook de continuïteit van de zorg van essentieel belang.

Continue zorg

Wanneer zorg in samenhang wordt georganiseerd en er een continu proces van zorg gerealiseerd wordt, zal dit de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. Ook draagt dit bij aan een toename van patiënttevredenheid.

Continuïteit van zorg dient in de volledige zorgstructuur te worden ingebed en kan als volgt getypeerd worden:

Persoonlijke continuïteit van de zorg; de zorgverlener(s) moet bekend zijn voor de patiënt/cliënt. Een vaste zorgverlener – een bekend gezicht – draagt bij aan de verschillende pijlers om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Een goed voorbeeld hiervan is de huisarts. Vrijwel iedereen heeft een huisarts, hij/zij is bekend bij zijn/haar patiënten en patiënten weten wat ze aan hem/haar hebben. In Nederland is de huisarts zeer toegankelijk, een belangrijk aspect voor continuïteit van de zorg.

Continuïteit in informatie; verslaglegging, administratie en communicatie van patiëntinformatie is van belang om continuïteit te garanderen. Wanneer een patiënt bijvoorbeeld van de ene naar de andere specialist wordt gestuurd, is het van wezenlijk belang dat de verschillende zorgprofessionals van elkaars handelen op de hoogte zijn. Hierdoor sluit zorg op elkaar aan.

Continuïteit van behandeling; om de samenwerking tussen verschillende zorgverleners of zorginstanties te bevorderen én om kwalitatieve zorg voor de patiënt te garanderen, dient de zorgverlening op elkaar afgestemd te zijn. Dit kan door middel van ketenzorg / netwerkzorg / multidisciplinair overleg worden gerealiseerd.

Logistieke continuïteit van de zorg; zorg moet tijdig en bereikbaar zijn. De zorg moet dusdanig worden ingericht dat het toegankelijk is voor alle patiënten / cliënten uit een bepaalde groep, ook als afstand / tijdsbestek een probleem kan vormen.

Wil je meer weten over hoe continuïteit van de zorg kan worden gerealiseerd en hoe dit de kwaliteit van zorg positief beïnvloedt? Download het e-boek Zorgnetwerken die werken: De sleutel tot betere uitkomsten – verrassende inzichten uit onderzoek & praktijk’ of meld je aan voor de 2-daagse Masterclass Netwerkzorg

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Is blended care de toekomst?
Hoe waarborg je de continuïteit van de zorg?

SPECIAAL VOOR JOU