Home » Wat is het verschil tussen eerstelijnszorg en tweedelijnszorg?

Wat is het verschil tussen eerstelijns- en tweedelijnszorg?

In de gezondheidszorg wordt vaak gesproken over zogenaamde eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Maar wat houden deze begrippen in? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen? En zijn beide soorten toegankelijk voor iedereen? In dit artikel zetten we het uiteen.

Wat is eerstelijnszorg?

Eerstelijnszorg is zorgverlening waar iedereen – zonder dat hier een verwijzing voor benodigd is – gebruik van kan maken. Wanneer iemand zorg nodig heeft komt hij/zij in eerste instantie terecht bij een zorgverlener uit de eerstelijnszorg. Vooral de huisarts heeft een centrale rol binnen eerstelijnszorg. Hij of zij is degene die een patiënt doorverwijst, mocht er behoefte zijn aan zorg uit de tweedelijnszorg.

Onder eerstelijnszorg vallen de volgende zorgverleners / zorginstellingen / zorginstanties:

 • Huisarts
 • Tandarts / Orthodontist / Mondhygiënist
 • Fysiotherapie
 • Apotheek
 • Psycholoog
 • Thuiszorg / Wijkverpleegkundige
 • Maatschappelijk werk
De kenmerken van eerstelijnszorg
 1. De zorg moet laagdrempelig zijn
 2. Er moet een breed aanbod aan zorg zijn; voor verschillende klachten / ziektebeelden moet directe zorg kunnen worden geboden of indicatie kunnen worden gesteld
 3. De zorg moet persoonsgericht zijn
 4. De zorgverlener uit de eerstelijnszorg moet – indien noodzakelijk – kunnen doorverwijzen naar zorg in de tweedelijnszorg

Lees ook: Wat is eerstelijnszorg en hoe stimuleren we de organisatiekracht?

Wat is tweedelijnszorg?

Wanneer eerstelijnszorg niet toereikend is, komt men in aanmerking voor tweedelijnszorg. Voor tweedelijnszorg is een verwijzing nodig. In de meeste gevallen wordt deze verwijzing gegeven door een zorgverlener uit de eerstelijnszorg.

Voorbeelden van zorgverleners uit de tweedelijnszorg:
 • Specialisten in ziekenhuizen en klinieken
 • Revalidatiezorg
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Gespecialiseerde jeugdzorg

Voor zowel eerstelijns- als tweedelijnszorg is samenwerking tussen verschillende betrokkenen van cruciaal belang om de kwaliteit van zorg te garanderen. Wil je hier meer informatie over of weten hoe dit op gestructureerde wijze vorm kan krijgen? Download het e-boek Zorgnetwerken die werken: De sleutel tot betere uitkomsten – verrassende inzichten uit onderzoek & praktijk’

Lees ook: Wat is anderhalve lijnszorg?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Hoe waarborg je de continuïteit van de zorg?
Hoe wordt zorg bekostigd?

SPECIAAL VOOR JOU