By | Published On: 8 maart 2022| Tags: | Views: 146|

Wat zijn de drie elementen van het Triple Aim Model?

In 2008 ontwikkelde Donald Berwick – arts en onderzoeker van het Institute for Healthcare Improvement – het Triple Aim Model voor de zorg. Dit model berust op drie cruciale pijlers – geformuleerd als doelen – die de algemene zorg en gezondheid verbeteren en optimaliseren. Elke zorgverlener of zorginstelling – van (huis)arts tot (wijk)verpleegkundige en van zorgmanager tot beleidsmakers van de overheid – dienen deze doelen na te streven om de samenwerking en kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit vanuit het gedachtegoed dat de patiënt/cliënt centraal moet staan en alle betrokken zorgverleners op hoofdlijnen ditzelfde doel nastreven. Welke drie elementen het Triple Aim Model omvat, zetten we in dit artikel uiteen.