Home » Wat zijn de drie elementen van het Triple Aim Model?

Wat zijn de drie elementen van het Triple Aim Model?

In 2008 ontwikkelde Donald Berwick – arts en onderzoeker van het Institute for Healthcare Improvement – het Triple Aim Model voor de zorg. Dit model berust op drie cruciale pijlers – geformuleerd als doelen – die de algemene zorg en gezondheid verbeteren en optimaliseren. Elke zorgverlener of zorginstelling – van (huis)arts tot (wijk)verpleegkundige en van zorgmanager tot beleidsmakers van de overheid – dienen deze doelen na te streven om de samenwerking en kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit vanuit het gedachtegoed dat de patiënt/cliënt centraal moet staan en alle betrokken zorgverleners op hoofdlijnen ditzelfde doel nastreven. Welke drie elementen het Triple Aim Model omvat, zetten we in dit artikel uiteen.

#1 Het verbeteren van de ervaring die patiënten/cliënten hebben over de zorg

Een van de belangrijkste doelen van het Triple Aim Model is het verbeteren van de ervaring die patiënten of cliënten hebben wanneer ze in aanraking komen met zorg. Om de ervaring te verbeteren dient zorg toegankelijk en laagdrempelig te zijn. Daarnaast dient de patiënttevredenheid te worden gemeten en de toegang tot zorg moet voor patiënten/cliënten zo makkelijk mogelijk zijn. Dit kan onder anderen door te innoveren in de zorg.

#2 Het verbeteren van de gezondheid van de algemene populatie

Een ander belangrijk doel van het Triple Aim Model is de focus op het identificeren en aanpakken van (gezondheids)risico’s in de populatie. Iedereen die binnen de gemeenschap van bepaalde zorgorganisatie/zorginstelling woont, kan mogelijk – in de toekomst – patiënt worden. Zorgverleners doen er goed aan om hier in vroeg stadium op te anticiperen. Het is van belang om te bepalen hoe en wanneer personen uit de populatie in aanraking gaan komen met bepaalde zorg, hoe dit eventueel tegen te gaan is en welke preventieve strategieën er ontwikkeld kunnen worden.

#3 Het verlagen van de kosten van de gezondheidszorg per hoofd van de bevolking

Zorg is duur. De kostenverlagende pijler van het Triple Aim Model moedigt zorgorganisaties en zorginstellingen aan om te zoeken naar manieren die de kosten kunnen drukken, zonder dat de kwaliteit van zorg afneemt.

Elementen in samenhang

De 3 elementen van het Triple Aim Model moeten niet onafhankelijk van elkaar worden gezien. Veranderingen, interventies en/of innovaties die een bepaald element nastreven, kunnen invloed hebben op de andere elementen. Het is daarom van belang om altijd alle 3 de elementen van het Triple Aim Model in ogenschouw te nemen.

Wil je meer weten over hoe het werken volgens het Triple Aim Model bijdraagt aan kwalitatievere zorg en hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan? Download het e-boek ‘Zorgnetwerken die werken: De sleutel tot betere uitkomsten – verrassende inzichten uit onderzoek & praktijk’ of meld je aan voor de 2-daagse Masterclass Netwerkzorg.

Lees ook: Wie heeft het triple aim model in de zorg bedacht?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Wat doet een zorgconsulent?
Triple Aim Model en patiëntveiligheid

SPECIAAL VOOR JOU