By | Published On: 23 februari 2022| Tags: | Views: 105|

Is blended care de toekomst?

De samenleving wordt steeds digitaler ingericht, steeds vaker worden er zaken online uitgevoerd. Zo ook in de zorgsector. Daarbij heeft de Corona-crisis ervoor gezorgd dat digitalisering in de zorg een enorme boost heeft gekregen. Er moest gezocht worden naar manieren om toch met elkaar ‘in contact’ te blijven. Echter, blijft de behoefte in de zorgsector bestaan om face-to-face contact te hebben. In sommige gevallen is zelfs niet anders mogelijk. Een combinatie van ‘online’ en ‘face-to-face’ biedt de oplossing; blended care.

Blended care is een combinatie van traditionele hulpverlening – het daadwerkelijke fysieke contact tussen zorgverlener en patiënt/cliënt – en online zorgverlening, ook bekend als eHealth. Blended care biedt verschillende voordelen waar het gaat om efficiëntie, snelheid, kwaliteit en kostenbesparing. Zal blended care de toekomst binnen het verlenen van kwalitatieve zorg zijn?

De uitgangspunten van blended care

Om blended care succesvol te laten zijn is het noodzakelijk om te beslissen welke traditionele onderdelen van zorg en