Home » Wat is value based healthcare?

Waarom Value Based Healthcare?

Value Based Healthcare; je hoort het steeds vaker. Wat houdt het precies in en waarom is het belangrijk?

Wat is Value Based Healthcare?

Value Based Healthcare (VBHC) – waardegedreven zorg – is een visie op zorgverlening die werd geïntroduceerd en uitgewerkt door Harvard-professor Michal Porter. Value Based Healthcare is erop gericht de waarde van zorg voor de patiënt te maximaliseren en de zorgkosten zo laag mogelijk te houden. De gezondheidsuitkomsten van de patiënt gedeeld door de zorgkosten toont de waarde voor de patiënt. Door Value Based Healthcare neemt de kwaliteit van zorg toe en worden de kosten hiervan zo laag mogelijk gehouden.

Bij Value Based Healthcare gelden de volgende principes:

1. De zorg moet georganiseerd worden rondom duidelijk gestructureerde groepen patiënten.

2. De uitkomsten (waarde) en de kosten daarvan moeten voor elke patiënt worden gedefinieerd.

3. Ketenfinanciering en ketenzorg

4. Ondersteunende (digitale) technologie

5. Geografische expansie (Gespecialiseerde centra zorgen er voor dat de kwaliteit van de zorg beter wordt)

Waarom Value Based Healthcare belangrijk is

Value Based Healthcare is een model waarin zorgverleners worden beloond op basis van de gezondheidsresultaten van patiënten. Dit houdt in dat zorgverleners worden beloond voor verbeteringen in de gezondheid van patiënten. Value Based Healthcare is anders dan zorg op basis van vergoedingen. Bij zorg op basis van vergoedingen worden zorgverleners beloond op basis van de hoeveelheid zorg (tijd) die ze leveren in plaats van op de kwaliteit ervan.

Value Based Healthcare biedt voordelen voor zowel patiënten, zorgverleners/zorginstanties, financiering van de zorg en de samenleving als geheel.

De overgang naar Value Based Healthcare vereist dat patiënten op basis van hun zorgbehoefte worden ingedeeld in groepen. Daarnaast moeten zorgverleners binnen interdisciplinaire teams gaan werken om aan de behoeften van deze patiëntengroepen te voldoen. Uitkomst moet zijn: het bieden van kwalitatief betere zorg.

Het bereiken van totale Value Based Healthcare is een uitdaging, maar kan vele voordelen opleveren voor alle betrokkenen en belanghebbenden in de zorg.

Meer weten over Value Based Healthcare? Volg een training of workshop van Essenburgh.

Lees ook: Wat is waardegedreven zorg?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Wat is waardegedreven zorg?
Wat is ketenzorg?

SPECIAAL VOOR JOU