By | Published On: 18 februari 2022| Tags: | Views: 106|

Wat is waardegedreven zorg?

Waardegedreven zorg, ook bekend als Value Based Healthcare, zorgt voor een betere kwaliteit van de zorg en betere gezondheid van de patiënt/cliënt. Tegen lagere kosten. Bij waardegedreven zorg werkt een groep professionals / zorginstanties / specialisten op een gecoördineerde manier samen om de beste zorg voor een bepaalde groep patiënten te bewerkstelligen.

Waardegedreven zorg is persoonsgericht, interdisciplinair en samen zorgen en zorgdragen voor het beste resultaat m.b.t. de gezondheid van een patiënt uit een bepaalde patiëntengroep.

Succesvolle organisatie van waardegedreven zorg | Het Regenboogmodel

Om waardegedreven zorg succesvol te organiseren, realiseren en implementeren moeten verschillende disciplines samenwerken – binnen verschillende domeinen – om het beste resultaat te bereiken en de kwaliteit te garanderen.

Het Regenboogmodel voor integrale zorg vat de verschillende domeinen van waardegedreven zorg en de hiervoor vereiste randvoorwaarden samen. Het Regenboogmodel laat zien dat waardegedreven zorg vraagt om integrale samenwerking op verschillende niveaus.