By | Published On: 19 februari 2022| Tags: | Views: 110|

Wat is ketenzorg?

Wanneer een patiënt lijdt aan een (chronische) ziekte/aandoening, heeft deze persoon vaak te maken met verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling; van ziekenhuiszorg tot de huisarts en van (wijk)verpleegkundige, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten tot andere (medisch) specialisten.

Om de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen te bevorderen en om kwalitatieve en afgestemde zorg voor de patiënt te bewerkstelligen, wordt gehandeld binnen zogenaamde ketenzorg.

Bij ketenzorg werken de verschillende zorgverleners en (medisch) specialisten samen om zorg volgens de hoogste standaarden te kunnen bieden. De ‘gebundelde zorg’ wordt afgestemd op de wensen, behoeften en verwachtingen van de patiënt. De verschillende zorgverleners, zorginstanties en zorginstellingen werken nauw samen om afstemming en samenhang van de zorg te bereiken.

Ketenzorg | Programma’s

Ketenzorg – en andere vergelijkbare samenwerkingsverbanden, zoals zorgnetwerken – zijn steeds gangbaarder. Zowel zorgverleners als zorgnemers hebben de vele voordelen ervan ontdekt. Het heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van zorg wordt verbeterd.