Home » Wat is ketenzorg?

Wat is ketenzorg?

Wanneer een patiënt lijdt aan een (chronische) ziekte/aandoening, heeft deze persoon vaak te maken met verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling; van ziekenhuiszorg tot de huisarts en van (wijk)verpleegkundige, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten tot andere (medisch) specialisten.

Om de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen te bevorderen en om kwalitatieve en afgestemde zorg voor de patiënt te bewerkstelligen, wordt gehandeld binnen zogenaamde ketenzorg.

Bij ketenzorg werken de verschillende zorgverleners en (medisch) specialisten samen om zorg volgens de hoogste standaarden te kunnen bieden. De ‘gebundelde zorg’ wordt afgestemd op de wensen, behoeften en verwachtingen van de patiënt. De verschillende zorgverleners, zorginstanties en zorginstellingen werken nauw samen om afstemming en samenhang van de zorg te bereiken.

Ketenzorg | Programma’s

Ketenzorg – en andere vergelijkbare samenwerkingsverbanden, zoals zorgnetwerken – zijn steeds gangbaarder. Zowel zorgverleners als zorgnemers hebben de vele voordelen ervan ontdekt. Het heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van zorg wordt verbeterd. Lees ook: De ketenzorg is dood, lang leve het zorgnetwerk!

Momenteel zijn er 3 grote programma’s m.b.t. ketenzorg voor chronisch zieke patiënten:

  • Een ketenzorgprogramma voor patiënten met Diabetes Type 2
  • Een ketenzorgprogramma m.b.t. vasculair risicomanagement (het vroegtijdig inschatten van risico op hart- en/of vaatziekten)
  • Een ketenzorgprogramma voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Bij ketenzorg wordt de zorg georganiseerd volgens zorgstandaarden. De zorgstandaard van een bepaalde (chronische) ziekte bevat een uitgebreide omschrijving en duiding van de afspraken die zijn gemaakt rondom de zorgverlening van een patiënt met de betreffende ziekte/aandoening. De zorgstandaard vormt het uitgangspunt voor welke zorg de patiënt/cliënt krijgt, door wie deze zorg wordt uitgevoerd en wie (of welke instantie/instelling) hoofdverantwoordelijkheid draagt.

Ketenzorg | Meer informatie & training

Ketenzorg biedt een oplossing om toegankelijkheid, kwaliteit, patiënttevredenheid en efficiëntie van zorg centraal te stellen en continu te verbeteren.

Wil je meer weten over ketenzorg, de uitdagingen en kansen ervan en op welke wijze ketenzorg succesvol geïmplementeerd kan worden? Download dan het e-boek ‘Zorgnetwerken die werken: De sleutel tot betere uitkomsten – verrassende inzichten uit onderzoek & praktijk’

of neem deel aan de 2-daagse Masterclass Netwerkzorg.

Lees ook: Wat zijn kenmerken van ketenzorg?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Wat is value based healthcare?
Wat is het zorgproces

SPECIAAL VOOR JOU