By | Published On: 22 februari 2023| Tags: | Views: 7|

Wie zijn er betrokken bij ketenzorg?

Ketenzorg is een vorm van georganiseerde zorg die gericht is op het coördineren van zorg voor patiënten met een chronische aandoening. Hierbij werken verschillende zorgverleners en organisaties samen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Maar wie zijn er betrokken bij de ketenzorg?

Het belang van een zorgpad

Om te bepalen welke zorgverleners er nodig zijn binnen de ketenzorg, worden er zorgpaden opgesteld. In een zorgpad wordt het zorgproces (ook wel de organisatie van de zorg) voor een specifieke groep patiënten vastgelegd en staat stap-voor-stap beschreven wat er, door wie en hoe moet gebeuren. Het richt zich dus op de logistieke afstemming van verantwoordelijkheden.

Een zorgpad heeft verschillende voordelen:

  • Het verbeterd de kwaliteit binnen de zorg, omdat het de zorgverleners helpt om de meest effectieve en efficiënte behandeling te bieden;
  • Het verbeterd de communicatie tussen verschillende zorgver