Loading...
Home » Zorginnovatie » Onderzoek » Evidence Synthese

Hoe stel ik de toegevoegde waarden van een zorginnovatie vast ?

Ons healthcare onderzoek helpt impactvolle zorginnovatie te realiseren door te onderbouwen met meetbare (Triple Aim) KPI’s en betrouwbare (wetenschappelijke) data.

EVIDENCE SYNTHESE DOOR ESSENBURGH

Een kwalitatieve of kwantitatieve evidence synthese is een krachtig middel om financiers essentiële informatie te verstrekken. Hierin is alle wetenschappelijke kennis rondom een specifieke innovatie of behandeling verzameld en goed leesbaar samengevat.

Als financier heb je informatie nodig over de klinische en economische waarde van innovaties. Voor verschillende patiëntengroepen moet een afweging van kosten en passende resultaten worden gemaakt. Klinisch wetenschappelijk onderzoek voldoet echter vaak niet aan de vereisten voor deze besluitvorming. Er is al een schat aan informatie beschikbaar via wetenschappelijke literatuur, verspreid over soms wel honderden artikelen en landen. Als organisatie heb je meestal echter niet de tijd of de kennis in huis om deze informatie te ontsluiten. Daarom is een goed uitgevoerde evidence synthese essentieel. Hierop kun je vol vertrouwen je beslissingen baseren en verantwoorden.

ACTUELE THEMA’S
VOOR EVIDENCE SYNTHESE.

RESULTATEN EVIDENCE SYNTHESE .

FINANCIERINGSCONSENSUS
Bewezen valide en betrouwbare methode om consensus te bereiken over complexe onderwerpen.
WAARDEVOLLE SCHATTINGEN
Ontwikkel betrouwbare schattingen van het behandeleffect, de kosten en/of de veiligheidsresultaten.
AANTOONBAAR RESULTAAT
Verzamel onderzoeksresultaten met behulp van geavanceerde statistische methoden.
JE BENT TOONAANGEVEND IN DE MARKT
Combineer literatuuronderzoek, panelleden van experts en kwantitatieve beoordelingen om richtlijnen te ontwikkelen of strategische vragen te beantwoorden.

ONZE WERKWIJZE .

Stap 1; VERKENNINGSGESPREK

Voordat we een project starten gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de onderzoeksopzet te bepalen. In deze gesprekken komen kritische vragen van onze kant om een goed beeld van jouw organisatie, product of dienst te krijgen. Vervolgens kijken we samen naar de uitdaging waar jouw organisatie/instelling voor staat en hoe we dit op de beste manier kunnen onderzoeken. We stellen de onderzoeksdoelstelling(en) op en vertellen je graag over vergelijkbare eerdere onderzoeksprojecten. Doel is om na afloop van de verkenning te komen tot een onderzoeksvoorstel waarin wij voorleggen hoe het onderzoeksproject vorm krijgt. Bij goedkeuring gaan we naar de daadwerkelijke onderzoeksfase.

Stap 2; ONDERZOEK

Op basis van het opgestelde onderzoeksplan gaat ons team van onderzoekers aan de slag. In de meeste gevallen bestaat het project uit de volgende onderzoeksfases: 

  • Onderzoeksdesign – Een grondige analyse van de onderzoeksvraag wordt vertaald naar een design met een concreet onderzoeksplan.
  • Dataverzameling – Op verschillende manieren wordt de benodigde data verzameld, afhankelijk van de onderzoeksvraag en -opzet.
  • Data analyse – Na de dataverzameling wordt de data geanalyseerd, waarna er conclusies kunnen worden getrokken en aanbevelingen kunnen worden opgesteld.
  • Rapportage – Een uitgebreide presentatie met alle inzichten en vervolgstappen.
  • Publicatie – Indien gewenst kunnen we de onderzoeksresultaten publiceren in een peer-reviewed journal. Dit helpt om financiers en andere betrokkenen te overtuigen van de meerwaarde van jullie zorginnovatie.

Stap 3; NA AFLOOP

Een onderzoek is leuk, maar resultaat is nog leuker! Daarom blijven we na het onderzoeksproject contact houden. Er zijn 3 vaste contactmomenten waarin we samen evalueren hoe het project verlopen is en waar nog uitdagingen in de uitvoering van de strategie liggen.

We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. Door het onderhouden van intensief contact – juist na het onderzoek – dragen we samen de zorg voor de implementatie van de aanbevelingen en vervolgstappen.

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

KOM IN CONTACT.