Loading...
Home » Zorginnovatie » Onderzoek » Real World Evidence

Hoe maak ik het succes van mijn zorginnovatie zichtbaar ?

Ons onderzoek ondersteunt beslissers in de zorg bij het bewijzen van de Triple Aim impact door het meetbaar maken van de zorginnovatie.

REAL WORLD EVIDENCE DOOR ESSENBURGH

Voor elke zorgorganisatie is tenminste één pijler van Triple Aim een belangrijke, zo niet de belangrijkste uitkomst. Doel is om de patiëntervaring te verbeteren, de gezondheid te verbeteren of de zorgkosten te verlagen. Voor het bereiken van je organisatiedoelen is het noodzakelijk deze KPI’s te meten, zodat je kan bijsturen en verbeteren. Essenburgh monitort, evalueert en maakt inzichtelijk.

Wij bieden je een scala aan kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Met behulp van onze interactieve en op maat gemaakte dashboards bieden we de mogelijkheid om op duurzame wijze te monitoren en bij te sturen. Door data visueel aantrekkelijk en inzichtelijk te maken ben jij in staat direct te reageren op wat er gebeurt.

ACTUELE THEMA’S
VOOR REAL WORLD EVIDENCE.

RESULTATEN REAL WORLD EVIDENCE.

BETERE ZORGRESULTATEN
Onderzoek op basis van data uit de praktijk leidt tot betere resultaten voor alle betrokkenen.
PROACTIEVE METHODES
Bewezen valide en betrouwbare methodes om complexe onderwerpen te onderzoeken.
NIEUWE INZICHTEN
Nieuwe inzichten uit de wetenschap gerelateerd aan daadwerkelijke praktijksituaties.
SNEL & AANTOONBAAR RESULTAAT
Onderzoek op basis van geavanceerde statistische methoden.

ONZE WERKWIJZE .

Stap 1; VERKENNINGSGESPREK

Voordat we een project starten gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de onderzoeksopzet te bepalen. In deze gesprekken komen kritische vragen van onze kant om een goed beeld van jouw organisatie, product of dienst te krijgen. Vervolgens kijken we samen naar de uitdaging waar jouw organisatie/instelling voor staat en hoe we dit op de beste manier kunnen onderzoeken. We stellen de onderzoeksdoelstelling(en) op en vertellen je graag over vergelijkbare eerdere onderzoeksprojecten. Doel is om na afloop van de verkenning te komen tot een onderzoeksvoorstel waarin wij voorleggen hoe het onderzoeksproject vorm krijgt. Bij goedkeuring gaan we naar de daadwerkelijke onderzoeksfase.

Stap 2; ONDERZOEK

Op basis van het opgestelde onderzoeksplan gaat ons team van onderzoekers aan de slag. In de meeste gevallen bestaat het project uit de volgende onderzoeksfases:

  • Onderzoeksdesign – Een grondige analyse van de onderzoeksvraag wordt vertaald naar een design met een concreet onderzoeksplan.
  • Dataverzameling – Op verschillende manieren wordt de benodigde data verzameld, afhankelijk van de onderzoeksvraag en -opzet.
  • Data analyse – Na de dataverzameling wordt de data geanalyseerd, waarna er conclusies kunnen worden getrokken en aanbevelingen kunnen worden opgesteld.
  • Rapportage – Een uitgebreide presentatie met alle inzichten en vervolgstappen.
  • Publicatie – Indien gewenst kunnen we de onderzoeksresultaten publiceren in een peer-reviewed journal. Dit helpt om financiers en andere betrokkenen te overtuigen van de meerwaarde van jullie zorginnovatie.

Stap 3; NA AFLOOP

Een onderzoek is leuk, maar resultaat is nog leuker! Daarom blijven we na het onderzoeksproject contact houden. Er zijn 3 vaste contactmomenten waarin we samen evalueren hoe het project verlopen is en waar nog uitdagingen in de uitvoering van de strategie liggen.

We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. Door het onderhouden van intensief contact – juist na het onderzoek – dragen we samen de zorg voor de implementatie van de aanbevelingen en vervolgstappen.

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

KOM IN CONTACT.