Loading...
Home » Zorginnovatie » Onderzoek » Patient Centered Outcomes

Hoe maak ik het succes van mijn zorginnovatie zichtbaar ?

Ons onderzoek ondersteunt beslissers in de zorg bij het bewijzen van de Triple Aim impact door het meetbaar maken van de zorginnovatie.

PATIENT-CENTERED OUTCOMES DOOR ESSENBURGH

Het onderzoeken en in kaart brengen van de patiëntervaring geeft je nuttige informatie over je zorginnovatie.

Naast klinische effectiviteit en patiëntveiligheid is de ervaring van de patiënt een fundamenteel aspect van zorgkwaliteit.

Bovendien biedt de patiëntervaring essentiële informatie om de zorg te evalueren en de kwaliteit te verbeteren.

Essenburgh heeft jarenlange ervaring in het zichtbaar maken van het perspectief van de patiënt. We verdiepen ons in het perspectief van de patiënt en weten hoe we patiëntgericht onderzoek moeten ontwikkelen en uitvoeren.

ACTUELE THEMA’S
VOOR PATIENT-CENTERED OUTCOMES.
RESULTATEN PATIENT-CENTERED OUTCOMES .
BREED PERSPECTIEF
De onderzoeksdata wordt geïntegreerd in de praktijksituatie, afgestemd op het perspectief van de patiënt.
AFGESTEMDE ZORG
Het onderzoek is erop gericht om de gezondheid van een individu of een specifieke groep te verbeteren.
TOEPASBARE INZICHTEN
Bruikbare inzichten op basis van patiëntgegevens.
AANBEVELINGEN VOOR DE PRAKTIJK
Toepasbare aanbevelingen om strategie en besluitvorming m.b.t. patiëntervaring te verbeteren.
ONZE WERKWIJZE.

Stap 1; VERKENNINGSGESPREK

Voordat we een project starten gaan we meerdere malen met elkaar in gesprek om de onderzoeksopzet te bepalen. In deze gesprekken komen kritische vragen van onze kant om een goed beeld van jouw organisatie, product of dienst te krijgen. Vervolgens kijken we samen naar de uitdaging waar jouw organisatie/instelling voor staat en hoe we dit op de beste manier kunnen onderzoeken. We stellen de onderzoeksdoelstelling(en) op en vertellen je graag over vergelijkbare eerdere onderzoeksprojecten. Doel is om na afloop van de verkenning te komen tot een onderzoeksvoorstel waarin wij voorleggen hoe het onderzoeksproject vorm krijgt. Bij goedkeuring gaan we naar de daadwerkelijke onderzoeksfase.

Stap 2; ONDERZOEK

Op basis van het opgestelde onderzoeksplan gaat ons team van onderzoekers aan de slag. In de meeste gevallen bestaat het project uit de volgende onderzoeksfases:

  • Onderzoeksdesign – Een grondige analyse van de onderzoeksvraag wordt vertaald naar een design met een concreet onderzoeksplan.
  • Dataverzameling – Op verschillende manieren wordt de benodigde data verzameld, afhankelijk van de onderzoeksvraag en -opzet.
  • Data analyse – Na de dataverzameling wordt de data geanalyseerd, waarna er conclusies kunnen worden getrokken en aanbevelingen kunnen worden opgesteld.
  • Rapportage – Een uitgebreide presentatie met alle inzichten en vervolgstappen.
  • Publicatie – Indien gewenst kunnen we de onderzoeksresultaten publiceren in een peer-reviewed journal. Dit helpt om financiers en andere betrokkenen te overtuigen van de meerwaarde van jullie zorginnovatie.

Stap 3; NA AFLOOP

Een onderzoek is leuk, maar resultaat is nog leuker! Daarom blijven we na het onderzoeksproject contact houden. Er zijn 3 vaste contactmomenten waarin we samen evalueren hoe het project verlopen is en waar nog uitdagingen in de uitvoering van de strategie liggen.

We geloven erin dat een project niet klaar is bij de presentatie van de onderzoeksresultaten. Door het onderhouden van intensief contact – juist na het onderzoek – dragen we samen de zorg voor de implementatie van de aanbevelingen en vervolgstappen.

JE BENT IN GOED GEZELSCHAP.

KOM IN CONTACT.

Bekijk ook.