By | Published On: 21 februari 2022| Tags: | Views: 109|

Welke aandoeningen vallen onder de ketenzorg?

Wanneer iemand aan een bepaalde ziekte of (chronische) aandoening lijdt, werken de huisarts en andere zorgverleners in een samenwerkingsverband samen om een patiënt afgestemde zorg te kunnen bieden. Dit wordt ketenzorg genoemd. De zorg wordt afgestemd op de wensen, behoeften en verwachtingen van de patiënt.

Deze afstemming van zorg wordt georganiseerd volgens zogenaamde zorg-standaarden. De zorg-standaard van een bepaalde (chronische) ziekte bevat een nauwkeurige handelingsbeschrijving en duiding van de afspraken die zijn gemaakt, met betrekking tot de zorgverlening van een patiënt. De zorg-standaard vormt het uitgangspunt voor welke zorg de patiënt/cliënt krijgt, door wie deze zorg wordt uitgevoerd en wie daar verantwoordelijkheid voor draagt.

Ketenzorg voor patiënten met een chronische aandoening

Wanneer er sprake is van een chronische aandoening – of comorbiditeit van (chronische) aandoeningen – is er goed georganiseerde zorg nodig. Voor specifieke chronische aandoeningen is zorg op maat – afgestemde zorg – essentieel. Om dit te realiseren wordt er een zorgplan met zorgdoelen opgesteld dat door betrokken zorgverleners binnen ketenzorg wordt uitgevoerd.

Voor welke patiëntengroepen is er ketenzorg?

Voor verschillende patiëntengroepen zijn er zorgstandaarden opgesteld waarvoor ketenzorg kan worden geboden. Dit zijn o.a.:

  • Patiënten met Diabetes Type 2 (suikerziekte)
  • Patiënten die lijden aan Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD) – de patiëntengroep met longziekten, chronische bronchitis, longemfyseem en andere (chronische) long-gerelateerde ziekten
  • Patiënten met hart- en vaatziekten, een hoge bloeddruk en/of een hoog cholesterol – vasculair risicomanagement
  • Patiënten met astma
  • Kwetsbare oudere