Home » Wat zijn de kenmerken van ketenzorg

Wat zijn de kenmerken van ketenzorg?

In de zorg is er steeds meer behoefte aan integrale zorg waarbij niet de (complexiteit van de) ziekte centraal staat, maar de behoeften en wensen van de patiënt. Wanneer zorgverleners, zorginstanties en zorginstellingen – vanuit verschillende disciplines – (meer) samenwerken binnen een gestructureerd en gecoördineerd zorgnetwerk, kan er kwalitatievere en beter afgestemde zorg worden verleend. Een dergelijk integraal zorgnetwerk wordt ketenzorg genoemd.

Waarom ketenzorg belangrijk is

Binnen ketenzorg wordt zorgverlening geboden door verschillende zorgaanbieders, waarbij de patiënt/cliënt centraal staat. De zorg wordt ingericht op basis van zorgvuldig opgestelde zorgstandaarden, waardoor een patiënt/cliënt op de juiste wijze, op de juiste plek, in een passend tijdsbestek en door de juiste zorgverlener/instantie zorg ontvangt.

De uitvoerders binnen ketenzorg – de zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines met ieder zijn eigen doelstellingen en specialisaties – bundelen hun krachten om de kwaliteit van zorg en de beste zorgstructuur (behandelproces) voor de patiënt/cliënt te bewerkstelligen. De zorg wordt hierdoor vraaggericht, afgestemd op de patiënt/cliënt en er wordt samengewerkt / afgestemd door verschillende zorgverleners.

Het inrichten van ketenzorg is belangrijk, omdat…
  • Er een steeds grotere toename is van (chronisch) zieken – Door ketenzorg kan de zorg voor bepaalde patiëntengroepen efficiënter, effectiever en kwalitatiever worden ingericht
  • Er steeds meer met patiënten zijn met comorbiditeit (meerdere chronische ziekten tegelijkertijd bij een patiënt) – Door ketenzorg kan er passendere zorg worden geboden
  • Het de kosten drukt – Door het inrichten van ketenzorg kan de zorg efficiënter worden geboden, wat kan leiden tot een kostenverlaging
  • Het de kwaliteit en doelmatigheid van zorg bevordert

Ketenzorg zorgt ervoor dat de toegankelijkheid, kwaliteit, patiënttevredenheid en efficiëntie van zorg centraal worden gesteld en dat de kwaliteit van zorg wordt versterkt.

Meer weten over ketenzorg? Download het e-boek ‘Zorgnetwerken die werken: De sleutel tot betere uitkomsten – verrassende inzichten uit onderzoek & praktijk’ of neem deel aan de 2-daagse Masterclass Netwerkzorg door dr. Pim Valentijn.

Lees ook: Welke aandoeningen vallen onder ketenzorg?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Hoe maak je een ondersteuningsplan zorg?
Welke aandoeningen vallen onder de ketenzorg?

SPECIAAL VOOR JOU