By | Published On: 21 februari 2022| Tags: | Views: 105|

Wat zijn de kenmerken van ketenzorg?

In de zorg is er steeds meer behoefte aan integrale zorg waarbij niet de (complexiteit van de) ziekte centraal staat, maar de behoeften en wensen van de patiënt. Wanneer zorgverleners, zorginstanties en zorginstellingen – vanuit verschillende disciplines – (meer) samenwerken binnen een gestructureerd en gecoördineerd zorgnetwerk, kan er kwalitatievere en beter afgestemde zorg worden verleend. Een dergelijk integraal zorgnetwerk wordt ketenzorg genoemd.

Waarom ketenzorg belangrijk is

Binnen ketenzorg wordt zorgverlening geboden door verschillende zorgaanbieders, waarbij de patiënt/cliënt centraal staat. De zorg wordt ingericht op basis van zorgvuldig opgestelde zorgstandaarden, waardoor een patiënt/cliënt op de juiste wijze, op de juiste plek, in een passend tijdsbestek en door de juiste zorgverlener/instantie zorg ontvangt.

De uitvoerders binnen ketenzorg – de zorgprofessionals vanuit verschillende disciplines met ieder zijn eigen doelstellingen en specialisaties – bundelen hun krachten om de kwaliteit van zorg en de beste zorgstructuur (behandelproces) voor de patiënt/cliënt te bewerkstelligen. De zorg wordt hierdoor vraaggericht, afgestemd op de patiënt/cliënt en er wordt samengewerkt / afgestemd door verschillende zorgverleners.