By | Published On: 10 juni 2021| Views: 260|

De toegevoegde waarde van integrale zorg

Waardegedreven zorg: in de wandelgangen ook wel bekend als de heilige graal voor het oplossen van alle problemen in de zorgsector. Of het nu gaat om zorg voor mensen met één chronische aandoening, patiënten met multi-morbiditeit of de zorg voor kwetsbare ouderen, waardegedreven zorg wordt gezien als dé oplossing. Ketenzorg, netwerkzorg, value based healthcare, integratie, substitutie en transformatie, allemaal begrippen die langskomen en vaak in één adem worden genoemd. Maar waar hebben we het nu precies over? En nog belangrijker, heeft het daadwerkelijk zin om zorg waardegedreven te organiseren?

Waarom waardegedreven zorg?

Waardegedreven zorg wordt gezien als de manier om de zorg duurzaam te organiseren. De populatie vergrijsd, patiënten hebben andere vragen en aandoeningen zijn meer dan ooit chronisch. Wat er wordt gevraagd van individuele zorgverleners en zorgorganisaties, maar ook van de overheid veranderd daardoor en de huidige organisatie van de zorg sluit hier niet op aan. Vanuit de Verenigde Staten is het concept Triple Aim over komen waaien, een drieledige doelstelling die gelijktijdig moeten worden nagestreefd. De eerste doelstelling is het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, dus de ervaring van mensen die als patiënt in aanraking komen met zorg. Als tweede draait het om het verbeteren van de gezondheid van een populatie. De derde doelstelling is het verlagen van de zorgkosten, om te zorgen dat er ook in de toekomst aan iedereen