By | Published On: 20 april 2021| Views: 252|

Versnippering van de zorg: de oorzaken en wat we eraan kunnen doen

Onze gezondheidszorg is versnipperd en mist een integrale waardeketen. De oplossing ligt in samenwerking en een geïntegreerde zorgaanpak.

Mevrouw Jansen, 65 jaar oud, heeft diabetes en osteoporose. Zij heeft verschillende behandelaars. Allen zijn bekwaam, maar toch mist zij iets in haar zorg. Ze lijkt zelf geen deelnemer aan het zorgproces. Er is geen centrale coördinatie. Iedere zorgverlener stelt dezelfde vragen. Eenmaal kreeg zij medicijnen voorgeschreven die slecht samengingen met medicatie die zij al via een andere specialist ontving. De huisarts was hier niet van op de hoogte. We kunnen de zorg rond mevrouw Jansen omschrijven als versnipperd. Haar situatie typeert die van vele mensen met meerdere complexe aandoeningen.

Wat is versnipperde zorg?

Versnipperde zorg ontstaat wanneer verschillende zorgverleners en/of zorgorganisaties niet goed met elkaar samenwerken. Het gebrek aan samenwerking wordt veroorzaakt doordat iedere zorgverlener vanuit de eigen silo werkt. Deze silo’s blijven in stand door niet op elkaar aansluitende financiering, wet- en regelgeving, datamanagement en opleiding.