By | Published On: 17 februari 2022| Tags: | Views: 115|

Wat is netwerkzorg?

Personen die hulpbehoevend zijn en hier (intensieve) zorg en ondersteuning voor nodig hebben, maken vaak gebruik van een breed scala aan zorg- en hulpverleners; van specialisten in het ziekenhuis en huisartsenzorg tot mantelzorg, fysiotherapie, een diëtist, geestelijke gezondheidszorg, huishoudelijke hulp, thuiszorg, vrijwilligers en meer. Al deze zorgverleners vormen samen het zorgnetwerk van de hulpbehoevende. Door de patiënt wordt gebruik gemaakt van een (groot) netwerk van verschillende zorgverleners: netwerkzorg.

Hoe kan netwerkzorg goed worden geregeld, zodat de patiënt er optimaal van kan profiteren en het de kwaliteit van zorg verbetert.

Netwerkzorg | Doelstelling 

Het doel van netwerkzorg is de toegankelijkheid, kwaliteit en efficiëntie van zorg te verbeteren en de patiënttevredenheid te verhogen. Hierdoor wordt waardegedreven zorg gerealiseerd. 

Bij netwerkzorg is het van belang dat alle betrokken partijen binnen een zorgnetwerk op een gecoördineerde manier samenwerken om de zorg voor een patiënt – of een groep patiënten – te optimaliseren. De zorgverleners en -aanbieders dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het realiseren van kwalitatieve zorg.

Organisatie van netwerkzorg

Hoe kun je op effectieve en efficiënte wijze netwerkzorg organiseren? Het Regenboogmodel kan helpen bij het in de praktijk brengen van netwerkzorg. In het Regenboogmodel worden 4 type zorgnetwerken onderscheiden: het Systeemnetwerk, het Organisatienetwerk, het Professionalnetwerk en het Patiëntennetwerk. Wil je meer weten over je hoe je netwerkzorg aan de hand van de verschillende types netwerken kunt organiseren? Lees dan ons uitgebreide artikel over ‘Wat je moet weten over netwerkzorg’.

Regenboogmodel - High Res

E