By | Published On: 20 april 2021| Views: 369|

Waarom zorginnovatie achterblijft en wat je eraan kunt doen

Iedereen is er ondertussen wel van overtuigd dat waardegedreven zorg, ook wel Triple Aim of Value Based Healthcare (VBHC) genoemd, de toekomst van de gezondheidszorg

Value Based Healthcare (VBHC) genoemd, de toekomst van de gezondheidszorg is. Toch worstelen veel mensen met hoe ze waardegedreven zorg binnen hun organisatie of zorgnetwerk kunnen realiseren. Er komen veel kleinschalige projecten van de grond, maar echte zorginnovatie met aantoonbaar resultaat blijft uit. Sterker nog, per saldo drijven deze (technologische) zorginnovaties de zorgkosten alleen maar verder op. In deze blog zetten we de barrières die succesvolle zorginnovatie in de weg staan op een rij en laten we zien wat er nodig is om w