By | Published On: 20 april 2021| Views: 260|

Zorgpaden: het smeermiddel voor geïntegreerde zorg [6 tips]

Het werken met zorgpaden doen we al vele jaren in de gezondheidszorg. Het geeft inzicht in hoe de zorg rondom een patiënt is georganiseerd en hoe de onderlinge afstemming van de diverse betrokken hulpverleners is geregeld. Met name in ziekenhuizen worden zorgpaden breed ingezet. Maar ook in de eerstelijnszorg neemt de interesse in het gebruik van zorgpaden toe. De toegevoegde waarde van het gebruik van zorgpaden is in onderzoek aangetoond. Een goede ontwikkeling dus, maar voor de chronische zorg en de groeiende groep multimorbide patiënten moeten we nog een stapje verder gaan. Om deze mensen op een efficiënte manier de juiste zorg te bieden, moeten de eerstelijn en het ziekenhuis de handen ineenslaan en samen integrale zorgpaden ontwikkelen. Dit heeft wat voeten in de aarde, maar is zeker geen onmogelijkheid. In deze blog laten we zien wat nodig is om d