By | Published On: 17 februari 2022| Tags: | Views: 91|

Hoe verbeter je de patient journey?

De patiënt journey verwijst naar hoe een patiënt de kwaliteit van de zorg ervaart – door de ogen van de patiënt zelf. De ervaren kwaliteit van zorg kan worden bepaald door het meten van patiënt-ervaringen en patiënttevredenheid. Het meten van ervaring en tevredenheid met betrekking tot de verleende zorg wordt steeds belangrijker om de kwaliteit van zorg te beoordelen.

De patiënt journey omvat alle momenten waarin een patiënt met zorg en/of zorgverlening in aanraking komt; voor, tijdens en na een (eventuele) behandeling. Van het eerste bezoek aan een ziekenhuis tot informatie op de website en van tussentijdse gesprekken tot communicatie over bijvoorbeeld onderzoeksuitslagen.

Waarom de patiënt journey belangrijk is.

Om de kwaliteit van ervaren zorg te beoordelen is het meten van ervaring en tevredenheid van cruciaal belang. Komt de kwaliteit van de zorg vanuit de ogen van de patiënt overeen met de ervaring van de zorgverlener? Zitten er hiaten? En zo ja, waar zijn deze aan te wijten en waar is verbetering gewenst?

Wanneer een patiënt de patiënt journey goed beoordeeld, is dit een teken dat de zorgverlener op de goede weg zit. Het verbeteren van de patiënt journey is echter niet eenvoudig. Het kost tijd en het is een ingewikkeld proces.

Voorbeeld om de patiënt journey te verbeteren

Er zijn verschillende manieren waarop de patiënt journey kan worden verbeterd. We geven een voorbeeld.

Digitaliseren van de zorg

Er gebeurt tegenwoordig steeds meer digitaal. Men is dit tegenwoordig gewend en verwacht dit ook van de zorg. Afspraken moeten snel en gemakkelijk onli