By | Published On: 15 februari 2022| Tags: | Views: 105|

Wat houdt innovatie in de zorg in?

Om te kunnen voldoen aan de hoogste en meest actuele standaarden is innovatie nodig. Met innovatie in de zorg wordt bedoeld: de oriëntatie op, ontwikkeling van en gestructureerde implementatie van nieuwe of geoptimaliseerde/verbeterde zorgproducten en zorgdiensten (Groenhuysen, 2021).

Zorginnovatie omvat de ontwikkeling van nieuw of heroverwogen zorgbeleid, waarmee de gezondheid van mensen en de gezondheidszorg verbetert (WHO).

Hoe kan zorginnovatie worden vormgegeven?

Bij het in gang zetten van zorginnovatie zijn verschillende personen en instanties betrokken. Een innovatie moet betrekking hebben op het handelen en denken van iedereen binnen de organisatie. Er moet voldoende draagvlak zijn voor een zorginnovatie. Zorginnovatie heeft positieve effecten op de kwaliteit van zorg en de samenleving als geheel. Door te innoveren in de zorg wordt samenwerking bevorderd en worden verhoudingen tussen betrokkenen versterkt. Met andere woorden: er kan kwalitatief betere zorg worden gebod