Home » Wat houdt innovatie in de zorg in?

Wat houdt innovatie in de zorg in?

Om te kunnen voldoen aan de hoogste en meest actuele standaarden is innovatie nodig. Met innovatie in de zorg wordt bedoeld: de oriëntatie op, ontwikkeling van en gestructureerde implementatie van nieuwe of geoptimaliseerde/verbeterde zorgproducten en zorgdiensten (Groenhuysen, 2021).

Zorginnovatie omvat de ontwikkeling van nieuw of heroverwogen zorgbeleid, waarmee de gezondheid van mensen en de gezondheidszorg verbetert (WHO).

Hoe kan zorginnovatie worden vormgegeven?

Bij het in gang zetten van zorginnovatie zijn verschillende personen en instanties betrokken. Een innovatie moet betrekking hebben op het handelen en denken van iedereen binnen de organisatie. Er moet voldoende draagvlak zijn voor een zorginnovatie. Zorginnovatie heeft positieve effecten op de kwaliteit van zorg en de samenleving als geheel. Door te innoveren in de zorg wordt samenwerking bevorderd en worden verhoudingen tussen betrokkenen versterkt. Met andere woorden: er kan kwalitatief betere zorg worden geboden.

De keuze van een innovatie kan heel breed zijn; van het uitvoeren van een nieuwe zorgtechniek tot een nieuwe manier van administreren, of de aanschaf van nieuwe software. In de zorg wordt het gebruik van digitale middelen en digitale applicaties steeds belangrijker. De innovaties waar in deze tijd steeds meer de focus op komt te liggen zijn o.a. Big Data, Internet of Things, Robotica, 3D-printing, Blockchain, Artificial Intelligence (AI), Biotechnology en zo verder.

Naar aanleiding van de keuze moet de innovatie beoordeeld worden; Wat is het doel? Is het haalbaar? Is er voldoende draagvlak? Wat zijn de mogelijkheden? Welke verbetering levert het op? Oftewel, hoe wordt de innovatie aangevlogen en waar ligt de focus op?

Na het bepalen van een strategie kan een projectplan worden opgesteld. Uitvoerig onderzoek, bijvoorbeeld naar de mogelijkheden en alternatieven, evenals een financieel plaatje en een eventuele wetenschappelijke onderbouwing, is wat hierop volgt.

Voor begeleiding en/of aansturing van een zorginnovatietraject kan een intern team worden aangesteld die het innovatieproces zal begeleiden, uitvoeren en implementeren. Daarnaast is het ook mogelijk om hier een Adviseur Zorginnovatie voor in te schakelen. Een Adviseur Zorginnovatie kan als strategische sparring-partner in het netwerk van betrokkenen op het gebied van kwaliteit en innovatie fungeren

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Belang sociaal contact na pensioenHet belang van een sociaal netwerk na de pensionering
Voordelen van een adviseur zorginnovatie

SPECIAAL VOOR JOU