By | Published On: 20 februari 2022| Tags: | Views: 105|

Wat is blended care?

Digitalisering van de zorg wordt steeds verder uitgebreid. Toch bestaat nog steeds de behoefte om persoonlijk en fysiek contact tussen zorgverlener en zorgnemer te bewerkstelligen. En het is in sommige gevallen zelfs niet anders mogelijk. Een combinatie van digitaliseren en fysiek contact biedt uitkomst. Dit noemen we: blended care.

Blended care is dus een combinatie van traditionele hulpverlening (het daadwerkelijke fysieke contact tussen zorgverlener en patiënt/cliënt) en online zorgverlening (eHealth). Het biedt vele voordelen als het gaat om efficiëntie, snelheid, kwaliteit en kostenbesparing.

De belangrijkste voordelen van blended care

  1. De patiënt/cliënt heeft meer regie over de zorg
  2. Gemak & comfort
  3. Laagdrempelige manier van zorgverlening en zorgcontact
  4. Verlaging van de zorgkosten
  5. Minder fysieke afspraken voor zorgverleners/behandelaren (verlaagde werkdruk)
  6. Minder reistijd

Voorbeelden van Blended care

Een patiënt moet in eerste instantie wekelijks naar zijn behandelaar komen om face-to-face de uitslagen en het behandelplan te bespreken. Dit kost veel (reis)tijd en inspanning en kan efficiënter worden ingericht. In de ‘blended care situatie’ ziet het er als volgt uit; de patiënt logt wekelijks in op een online patiëntenportaal, kan daar de uitslagen van onderzoe