Home » Is pensioen verplicht?
By | Published On: 19 augustus 2022| Views: 39|

Is pensioen verplicht?

Wanneer je werkzaam bent bij een werkgever word je in de meeste gevallen automatisch aangesloten bij een pensioenregeling. Maar is het voor werkgevers verplicht om een pensioenregeling aan te bieden en is het voor werknemers verplicht om zich hierbij aan te sluiten? We lichten de verplichting voor pensioen verder toe in dit artikel…

Verplichting voor werkgever en werknemer

Werkgevers zijn in principe niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden aan hun werknemers. Ook als werknemer ben je niet verplicht om deel te nemen aan een pensioenregeling wanneer deze wordt aangeboden, m.a.w. je mag hiervan af zien. Echter is hier wel wet- en regelgeving aan gebonden.

Wanneer is pensioen verplicht?

Er zijn een aantal wetten en regels waardoor werkgevers worden verplicht om een pensioenregeling aan te bieden en werknemers daardoor worden verplicht om zich hierbij aan te sluiten. Het aanbieden van een pensioenregeling is verplicht wanneer…

  • De bedrijfssector verplicht om aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit is o.a. van toepassing op de sectoren/branches: onderwijs, overheid, zorg & welzijn en de bouw.
  • Dit voor de betreffende sector/branche is vastgelegd in de Pensioenwet.
  • Er in de CAO is opgenomen dat werkgevers een pensioenregeling moeten aanbieden.
  • Door de Ondernemingsraad van het betreffende bedrijf is vastgesteld dat pensioen verplicht is.
  • Er contractuele afspraken zijn gemaakt met een bepaalde pensioenuitvoerder.

Vrijwillige pensioenregeling

Wanneer een werkgever niet verplicht is om een pensioenregeling aan te bieden – bijvoorbeeld omdat bovenstaande punten niet van toepassing zijn – kan de werkgever er toch voor kiezen om dit wel te doen. De werkgever zal in dit geval – samen met de werknemers – een pensioenregeling moeten vaststellen. Dit kan eventueel ook per medewerker op maat worden gemaakt.

Pensioen In Zicht & Pensioenplanning

Heb je vragen over jouw pensioen en/of vragen over de pensioentijd in zijn algemeen? Een Pensioen In Zicht cursus kan helpen om meer inzicht te verkrijgen in je pensioen. In de cursus komen alle aspecten van de pensioentijd – waaronder de financiën na je pensionering – aan bod. Daarnaast is het mogelijk om advies in te winnen met betrekking tot je financiële planning. Je verkrijgt inzicht in o.a. de wetgeving, CAO, AOW en het pensioenbeleid van jouw bedrijf/organisatie.