By | Published On: 17 februari 2022| Tags: | Views: 98|

Wat is ‘lean’ werken in de zorg?

Lean werken in de zorg gaat over het verbeteren van zorgkwaliteit door het bewerkstelligen van vermindering van de lasten die patiënten en zorgpersoneel dagelijks ervaren. Het gaat in eerste instantie niet over het besparen van geld of het drukken van de zorgkosten, maar bij Lean werken gaat het om het bevorderen van de kwaliteit, veiligheid en tevredenheid van alle betrokken partijen.

Tevredenheid van patiënten en zorgpersoneel

Bij Lean werken in de zorg staan de patiënt en de zorgverlener centraal. Er worden processen in de zorgstructuur geïmplementeerd die van meerwaarde zijn voor de tevredenheid, veiligheid en welzijn van de patiënt en/of zorgverlener – ongeacht wat de kosten hiervan zijn. Het doel van Lean werken in de zorg is om maximaal aan de verwachtingen van de patiënten en zorgverleners te voldoen.

Om Lean werken in de zorg effectief te implementeren is uitvoerig onderzoek vereist. Vaak wordt hiervoor een speciaal team van medewerkers samengesteld. Zij gaan op zoek naar ‘haken en ogen’ binnen de zorgorganisatie en maken plannen om deze obstakels te elimineren. Hier kunnen verschillende Lean-tools voor worden gebruikt. Voorbeelden van obstakels binnen de zorg kunnen zijn:

  • Lange wachttijden / wachtlijsten
  • Moeilijk bereikbare locaties
  • Onvoldoende digitale mogelijkheden
  • Onoverzichtelijke administratie; ‘bij wie moet ik waarvoor zijn?’

Aan de hand van experimenten in de praktijk wordt er gekeken of er oplossingen zijn te vinden om de ervaren problemen zo goed en effectief mogelijk op te lossen. Vragen die hierbij belangrijk zijn; Waar valt winst en waarde te behalen? Welke oplossing komt de tevredenheid en de efficiëntie ten goede?

Ondanks dat de Lean methode er in eerste instantie niet op gericht is om kosten te besparen, leidt een efficiëntere oplossing vaak tot kostenbesparing. Kortom: win-win.

Meer weten over Lean werken in de zorg? Krijg inzicht in de principes van Lean werken en hoe je dit kunt implementeren in onze cursus ‘agile-lean-scrum werken in de zorg’

Lees ook: Hoe ontwikkel je een zorgpad?