By | Published On: 17 februari 2022| Tags: | Views: 102|

Waar moet goede zorg aan voldoen?

Hoe kan goede zorg het beste worden omschreven? En waar moet zorg aan voldoen om zich te kwalificeren als ‘goed’? Een vraag die hierbij in eerste instantie gesteld kan worden is: hoe definieer je het begrip ‘goed’ – met andere woorden: wat is goed?

Wat door de ene persoon wordt ervaren als goede zorg, kan door een ander heel anders worden ervaren. Toch gaan we proberen een antwoord te geven op de vraag: ‘wat is goede zorg en waar moet goede zorg aan voldoen?’.

Een gestructureerd zorgsysteem

Goede zorg staat of valt met een goed zorgsysteem en een goede zorgstructuur. Zorg moet zodanig zijn ingericht dat de hoogst haalbare zorgtoestand wordt bereikt. De juiste zorg moet worden geboden door competente zorgprofessionals. Ook samenwerkingen tussen zorgprofessionals en andere betrokkenen – binnen een zogenaamd zorgnetwerk – zijn van belang voor het bieden van goede zorg.