Home » Waar moet goede zorg aan voldoen?

Waar moet goede zorg aan voldoen?

Hoe kan goede zorg het beste worden omschreven? En waar moet zorg aan voldoen om zich te kwalificeren als ‘goed’? Een vraag die hierbij in eerste instantie gesteld kan worden is: hoe definieer je het begrip ‘goed’ – met andere woorden: wat is goed?

Wat door de ene persoon wordt ervaren als goede zorg, kan door een ander heel anders worden ervaren. Toch gaan we proberen een antwoord te geven op de vraag: ‘wat is goede zorg en waar moet goede zorg aan voldoen?’.

Een gestructureerd zorgsysteem

Goede zorg staat of valt met een goed zorgsysteem en een goede zorgstructuur. Zorg moet zodanig zijn ingericht dat de hoogst haalbare zorgtoestand wordt bereikt. De juiste zorg moet worden geboden door competente zorgprofessionals. Ook samenwerkingen tussen zorgprofessionals en andere betrokkenen – binnen een zogenaamd zorgnetwerk – zijn van belang voor het bieden van goede zorg.

Uitgangspunten en pijlers van goede zorg

Door het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg wordt goede zorg getypeerd als veilig, effectief, tijdig, efficiënt, gelijkwaardig en persoonsgericht.

Zorg moet veilig zijn

Alle mogelijke risico’s moeten zoveel mogelijk worden vermeden. In geval van calamiteiten moet er direct actie worden ondernomen. Geboden zorg moet transparant en administratief inzichtelijk zijn.

Zorg moet effectief zijn
Zorg moet gebaseerd zijn op de meest recente wetenschappelijk onderbouwde inzichten en worden uitgevoerd door competente professionals.

Bij goede zorg is tijd van belang
Zorg moet zo spoedig mogelijk – met zo kort mogelijke wachttijden – worden verleend.

Zorg moet efficiënt zijn
Alle beschikbare middelen – zoals apparatuur en medicatie – moeten op verantwoorde wijze en adequaat worden ingezet.

Zorg moet gelijkwaardig zijn
Elk individu heeft recht op de beste zorg, los van kenmerken als geslacht, religie, inkomen etc.

Zorg moet persoonsgericht zijn
Er dient altijd rekening te worden gehouden met de wensen en behoeften van de patiënt: de patiënt staat centraal.

Wil jij werk maken van betere zorg? Dan is de Masterclass Netwerkzorg echt iets voor jou!

Lees ook: Wat is een zorgproces?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Waarom digitaliseren in de zorg?
Wat is 'Lean' werken in de zorg?

SPECIAAL VOOR JOU