By | Published On: 8 maart 2022| Tags: | Views: 102|

Hoe verhoudt het Triple Aim Model zich tot patiëntveiligheid?

In 2008 werd door Donald Berwick van het Amerikaanse Institute for Healthcare Improvement het Triple Aim Model geïntroduceerd. Met dit model voor zorgverlening wordt getracht de kwaliteit van zorg te verbeteren, de gezondheid van de populatie te verbeteren en de zorgkosten per hoofd van de bevolking te verlagen. Het is van cruciaal belang dat verschillende zorgverleners – vanuit verschillende disciplines – samenwerken en de verantwoordelijkheid dragen om de veiligheid van patiënten en cliënten te waarborgen..

Cruciale factoren

  • Er dient gewerkt te worden volgens een gezamenlijk doel; de patiënt staat centraal
  • Regelmatige en gecoördineerde afstemming, overleg en samenwerking – op basis van vertrouwen – tussen verschillende betrokkenen, waaronder zorgverleners vanuit verschillende disciplines, maar ook de cliënt/patiënt zelf en zijn/haar familie en mantelzorgers
  • De zorg dient gefaciliteerd te worden; wat is er voor nodig om de veiligheid en het welbevinden van de patiënt/cliënt centraal te stellen?
  • Successen – maar ook hiaten, pijnpu