Home » Triple Aim Model en patiëntveiligheid

Hoe verhoudt het Triple Aim Model zich tot patiëntveiligheid?

In 2008 werd door Donald Berwick van het Amerikaanse Institute for Healthcare Improvement het Triple Aim Model geïntroduceerd. Met dit model voor zorgverlening wordt getracht de kwaliteit van zorg te verbeteren, de gezondheid van de populatie te verbeteren en de zorgkosten per hoofd van de bevolking te verlagen. Het is van cruciaal belang dat verschillende zorgverleners – vanuit verschillende disciplines – samenwerken en de verantwoordelijkheid dragen om de veiligheid van patiënten en cliënten te waarborgen..

Cruciale factoren

  • Er dient gewerkt te worden volgens een gezamenlijk doel; de patiënt staat centraal
  • Regelmatige en gecoördineerde afstemming, overleg en samenwerking – op basis van vertrouwen – tussen verschillende betrokkenen, waaronder zorgverleners vanuit verschillende disciplines, maar ook de cliënt/patiënt zelf en zijn/haar familie en mantelzorgers
  • De zorg dient gefaciliteerd te worden; wat is er voor nodig om de veiligheid en het welbevinden van de patiënt/cliënt centraal te stellen?
  • Successen – maar ook hiaten, pijnpunten en tegenstrijdigheden – dienen geadministreerd, gedeeld en gemonitord te worden
  • Het financiële kader dient goed gemonitord te worden; zowel de kosten van de zorg alsmede de kosten die dit voor de patiënt met zich meebrengt. Ook moet op de juiste wijze worden bekeken wat de (eventuele) effecten zijn van kostenbesparende maatregelen.
  • Zowel op macro-, meso- als microniveau dienen de verschillende aspecten van het Triple Aim Model te worden uitgewerkt

Wil je meer weten over hoe het werken volgens het Triple Aim Model bijdraagt aan kwalitatievere zorg en hoe de veiligheid van patiënten/cliënten kan worden gewaarborgd? Download het e-boek ‘Zorgnetwerken die werken: De sleutel tot betere uitkomsten – verrassende inzichten uit onderzoek & praktijk’ of meld je aan voor de 2-daagse Masterclass Netwerkzorg.

Lees ook: Wat zijn de drie elementen van het triple aim model?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Wat zijn de drie elementen van het Triple Aim Model?
Wie heeft het Triple Aim Model in de zorg bedacht?

SPECIAAL VOOR JOU