Home » Wie heeft het Triple Aim Model in de zorg bedacht?

Wie heeft het Triple Aim Model in de zorg bedacht?

Om de zorg te optimaliseren en de kwaliteit van zorg te verbeteren, dient er continu geïnnoveerd te worden. Eén van deze innovaties in de zorg is het gedachtegoed en de werkwijze aan de hand van het Triple Aim Model. Dit model is in 2008 bedacht door Donald Berwick van het Amerikaanse Institute for Healthcare Improvement. Berwick stelt dat de zorg moet worden ingericht met steeds 3 belangrijke pijlers in het achterhoofd

De pijlers van het Triple Aim Model

Om de kwaliteit van het gezondheidszorgsysteem te verbeteren, dienen er drie doelen tegelijkertijd worden nagestreefd:

  • Het verbeteren van de ervaring die patiënten/cliënten hebben over de zorg
  • Het verbeteren van de gezondheid van de algemene populatie of die van een specifieke patiëntengroep.
  • Het verlagen van de kosten van de gezondheidszorg per hoofd van de bevolking

Binnen het werken volgens het Triple Aim Model komt het erop neer dat verschillende zorgverleners – interdisciplinair en met gezamenlijke verantwoordelijkheid – op gestructureerde en gecoördineerde wijze samenwerken om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten hiervoor zo laag mogelijk te houden.

 

Het Triple Aim Model – een manier om aan waardegedreven zorg te werken – is gebaseerd op de principes van de eerstelijnszorg, waar het ook voornamelijk draait om de populatiegerichte aanpak. Deze aanpak draagt er aan bij dat de gezondheidszorg efficiënter wordt ingericht, de kwaliteit van zorg wordt verbeterd, er een populatiebrede betere gezondheid is waar te nemen en dat de zorgkosten zo laag mogelijk blijven.

Wil je meer weten over hoe het werken volgens het Triple Aim Model bijdraagt aan kwalitatievere zorg en hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan? Download het e-boek ‘Zorgnetwerken die werken: De sleutel tot betere uitkomsten – verrassende inzichten uit onderzoek & praktijk’ of meld je aan voor de 2-daagse Masterclass Netwerkzorg.

Lees ook: Hoe verhoudt het triple aim model zich tot patiëntveiligheid?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Triple Aim Model en patiëntveiligheid
Wat betekent Quadruple Aim?

SPECIAAL VOOR JOU