Home » Vertrekregeling
By | Published On: 30 augustus 2022| Views: 41|

Vertrekregeling

In 2019 is er door het kabinet – in samenwerking met de sociale partners – een pensioenakkoord gesloten waardoor het mogelijk is om gebruik te maken van een vrijwillige vertrekregeling. Dit biedt de mogelijkheid om eerder te kunnen stoppen met werken.

Wat is een (vrijwillige) vertrekregeling?

Wanneer een bedrijf of organisatie gaat – of moet – reorganiseren, kan het voorkomen dat er in de nieuwe situatie minder personeel in dienst hoeft te zijn. De werkgever kan er in dit geval voor kiezen om werknemers een vrijwillige vertrekregeling aan te bieden. Werknemers gaan dan vrijwillig uit dienst en krijgen hiervoor een vergoeding. Een vrijwillige vertrekregeling kan heel interessant zijn voor werknemers die bijna pensioengerechtigd zijn. Om een juiste beslissing te maken, is het echter van belang om goed te weten wat je precies ontvangt en of dit voor jouw persoonlijke situatie interessant is.

Vrijwillige vertrekregeling | Voorwaarden

De vrijwillige vertrekregeling – ook bekend als de RVU-vrijstelling (Regeling Vervroegd Uittreden) – moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • De vrijwillige vertrekregeling om eerder te stoppen met werken start maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd
  • Er geldt een maximumbedrag aan de regeling die gelijk is aan de jaarlijkse netto AOW (ongeveer €17.500,- – afhankelijk van je persoonlijke situatie)

Wanneer de periode tot de AOW-gerechtigde leeftijd langer dan drie jaar is of wanneer het maximumbedrag wordt overschreden, dan wordt het bedrag belast met een RVU-boete. M.a.w. de werkgeversbijdrage wordt in dit geval belast.

Is een vrijwillige vertrekregeling interessant om eerder te stoppen met werken?

Het bedrag dat je ontvangt wanneer je kiest voor een vrijwillige vertrekregeling kan worden gezien als een tijdelijke AOW-uitkering. Echter is dit bedrag in de meeste gevallen nog niet voldoende om rond te komen en zal het op de een of andere manier moeten worden aangevuld. Je ontvangt namelijk nog niet de reguliere AOW-uitkering. Heb je nog een reservepotje of een andere inkomstenbron? Dan kan de vrijwillige vertrekregeling interessant zijn om eerder te stoppen met werken.

Pensioencursus | Pensioen In Zicht

Wil jij eerder stoppen met werken? Misschien kan een vrijwillige vertrekregeling interessant voor je zijn. Door middel van het volgen van een Pensioen In Zicht cursus ontdek jij de mogelijkheden om vervroegd met pensioen te gaan en word je optimaal voorbereid op de pensioentijd.