By | Published On: 9 maart 2022| Tags: , | Views: 215|

Wat is het Quadruple Aim Model?

En welke rol speelt het in de gezondheidszorg?

Het Triple Aim Model – ontwikkeld en uitgewerkt door Donald Berwick van het Institute for Healthcare Improvement – is een werk- en handelingswijze om de gezondheidszorg te optimaliseren aan de hand van 3 doelstellingen: het verbeteren van de ervaring die patiënten/cliënten hebben over de zorg, het verbeteren van de gezondheid van de algemene populatie en het verlagen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking. Om deze doelen optimaal te bewerkstelligen is er een vierde doel aan toegevoegd, namelijk: het verbeteren van de ervaring en beleving van het personeel dat de zorgtaken uitvoert – het zorgpersoneel. Het toevoegen van deze belangrijke doelstelling maakt dat het model van Triple Aim naar Quadruple Aim gaat. Het idee is dat zonder een investering in het zorgpersoneel de andere drie doelen niet optimaal bereikt kunnen worden.