Home » Wat betekent Quadruple Aim?

Wat betekent Quadruple Aim?

En welke rol speelt het in de gezondheidszorg?

In 2008 ontwikkelde Donald Berwick van het Amerikaanse Institute for Healthcare Improvement het Triple Aim Model. Dit model wordt wereldwijd ingezet en richt zich op 3 overkoepelende doelen om de kwaliteit van zorg en de algemene gezondheid te verbeteren: het verbeteren van de ervaring die patiënten/cliënten hebben over de zorg, het verbeteren van de gezondheid van de algemene populatie en het verlagen van de zorgkosten per hoofd van de bevolking. Om ook tegemoet te komen aan de cruciale rol dat zorgpersoneel speelt bij deze ontwikkelingen en innovatie in de zorg, kan er een vierde doel aan het Triple Aim Model worden toegevoegd: het verbeteren van de ervaring en beleving van zorgpersoneel. Het toevoegen van deze belangrijke doelstelling maakt dat het model van Triple Aim naar Quadruple Aim gaat.

Het belang van zorgmedewerkers

Zorgmedewerkers – in welke vorm dan ook; van arts tot onderzoeker en van wijkverpleegkundige tot praktijkassistente – vormen een belangrijke factor in het zorglandschap. Op welke wijze worden goede zorgmedewerkers aangetrokken? Wat is een goede zorgverlener? En hoe kan zorgpersoneel gefaciliteerd worden om ze te behouden voor de praktijk?

Werken in de zorg is niet zonder risico’s. Uit onderzoek blijkt dat de kans op lichamelijk en psychisch letsel bij zorgpersoneel veel hoger ligt in vergelijking met andere beroepen. Daarbij komt ook nog de werk- en prestatiedruk en de vele bezuinigingen. Deze problemen zijn in het volledige zorglandschap zichtbaar, zowel bij de eerstelijnszorg, de anderhalvelijnszorg als de tweedelijnszorg.

Zonder plezier en goede faciliteiten – denk aan training, tools, opleidingen, coaching, (financiële) steun en erkenning – kan zorgpersoneel niet optimaal presteren en functioneren. Het is daarom uiterst belangrijk dat het welbevinden van zorgpersoneel wordt meegenomen in de besluitvorming en innovaties in de zorg. Wanneer er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de ervaring en beleving van zorgpersoneel, zal dit ook positieve effecten hebben op de ervaring die patiënten/cliënten hebben over de zorg, de gezondheid van de populatie en een verlaging van de zorgkosten.

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Wie heeft het Triple Aim Model in de zorg bedacht?
Wat is het Quadruple Aim Model?

SPECIAAL VOOR JOU