By | Published On: 21 februari 2022| Tags: | Views: 101|

Hoe maak je een ondersteuningsplan zorg?

Voor het bieden van kwalitatieve zorg kan een ondersteuningsplan zorg worden opgesteld. In het ondersteuningsplan zorg wordt voor alle betrokkenen inzichtelijk gemaakt wie en waarom er zorg wordt geboden, welke afspraken er zijn gemaakt en wanneer deze zorg plaatsvindt. Maar waar moet een goed ondersteuningsplan zorg aan voldoen?

Wat is een ondersteuningsplan zorg?

Het ondersteuningsplan zorg bevat een overzicht van de afspraken die zijn gemaakt tussen cliënt/patiënt en de zorgverlener. Andere benamingen die voor een dergelijk zorgondersteuningsplan worden gehanteerd zijn ‘zorgleefplan’, ‘begeleidingsplan’ en ‘zorgbegeleidingsplan’.

Het ondersteuningsplan zorg is een weergave van alle betrokken partijen, wie wat wanneer uitvoert, wanneer er evaluatiemomenten plaatsvinden & welke aanvullende afspraken er zijn gemaakt. Het ondersteuningsplan zorg maakt duidelijk wat een zorgnemer van een zorgverlener en/of zorginstanti