Home » Hoe maak je een ondersteuningsplan zorg?

Hoe maak je een ondersteuningsplan zorg?

Voor het bieden van kwalitatieve zorg kan een ondersteuningsplan zorg worden opgesteld. In het ondersteuningsplan zorg wordt voor alle betrokkenen inzichtelijk gemaakt wie en waarom er zorg wordt geboden, welke afspraken er zijn gemaakt en wanneer deze zorg plaatsvindt. Maar waar moet een goed ondersteuningsplan zorg aan voldoen?

Wat is een ondersteuningsplan zorg?

Het ondersteuningsplan zorg bevat een overzicht van de afspraken die zijn gemaakt tussen cliënt/patiënt en de zorgverlener. Andere benamingen die voor een dergelijk zorgondersteuningsplan worden gehanteerd zijn ‘zorgleefplan’, ‘begeleidingsplan’ en ‘zorgbegeleidingsplan’.

Het ondersteuningsplan zorg is een weergave van alle betrokken partijen, wie wat wanneer uitvoert, wanneer er evaluatiemomenten plaatsvinden & welke aanvullende afspraken er zijn gemaakt. Het ondersteuningsplan zorg maakt duidelijk wat een zorgnemer van een zorgverlener en/of zorginstantie mag verwachten.

Het helpt de patiënt en de familie van de patiënt om regie te houden over de zorg.

Het ondersteuningsplan zorg heeft drie belangrijke functies:

  1. Bevorderen van persoonsgericht werken in het kader van het behouden van de eigen regie
  2. Het dient als basis van methodisch en professioneel handelen in de dagelijkse praktijk
  3. Het dient als basis om zorg inzichtelijk te maken en de kwaliteit ervan te kunnen verantwoorden

Kenmerken van een zorg ondersteuningsplan

De belangrijkste aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een ondersteuningsplan zorg zijn:

  • Het ondersteuningsplan moet door zorgnemer en zorgverlener in samenspraak worden opgesteld
  • Het betreft een persoonlijk zorgplan, afgestemd op de individuele behoefte
  • Concrete uiteenzetting van de zorgdoelen die zijn opgesteld en de afspraken die zijn gemaakt om deze zorgdoelen te bereiken
  • Geen uitgebreide beschrijving van een behandelplan, maar verwijzingen naar waar dit te vinden is
  • Een overzichtelijk tijdspad voor de (middel)lange termijn; wat vindt wanneer plaats?
  • Het ondersteuningsplan zorg moet begrijpelijk en toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen
  • De doelen in het ondersteuningsplan moeten flexibel worden opgesteld, er dient ruimte te zijn voor aanpassingen

Op zoek naar goede voorbeelden (‘best practices’) van een ondersteuningsplan zorg? Bekijk hier enkele praktijkvoorbeelden.

Lees ook: Wat doet een zorgconsulent?

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Wat is het voordeel van agile en scrum?
Wat zijn de kenmerken van ketenzorg

SPECIAAL VOOR JOU