Home » Wat is het zorgproces

Wat is het zorgproces?

Voor het veilig, verantwoord, effectief, efficiënt en persoonsgericht uitvoeren van zorg is het zorgproces leidend. In het zorgproces worden alle beschikbare en benodigde zorggegevens – voor het optimaal uitvoeren van zorg – secuur en gestructureerd vastgelegd (Van der Aa, Schwantje & Aziz, 2020). Wanneer informatie eenduidig wordt vastgelegd in het zorgproces, is het mogelijk om het proces te gebruiken voor verschillende doeleinden. Zo kan het zorgproces bijvoorbeeld worden gebruikt voor verschillende patiënten met hetzelfde of een vergelijkbaar ziektebeeld. Het grote voordeel van het vastleggen van een zorgproces is dat de administratielast voor zorgpersoneel wordt verminderd. Er hoeft namelijk niet steeds een nieuw zorgproces te worden opgesteld. Een groot voordeel aan minder administratielast is dat er meer tijd vrijkomt voor het bieden van daadwerkelijke zorg.

Waar bestaat het zorgproces uit?

Het opstellen van het zorgproces is een complexe opgave. Voor elke vorm van zorg – en voor elk ziektebeeld – ziet het zorgproces er weer anders uit. De volgende stappen moeten worden gemaakt in de ontwikkeling van het zorgproces:

1. Verzamelen van informatie

Over welk ziektebeeld gaat het? Welke partijen/zorgprofessionals zijn hierbij betrokken?

2. Vaststellen van wensen, behoeften en problemen

Wat is de zorgbehoefte? Wat zijn eventuele risico’s?

3. Vaststellen van doelen
Wat zijn de uitgangspunten van zorg? Welke situatie moet worden bereikt? Wat zijn de voorwaarden hiervan?

4. Vaststellen stappenplan van activiteiten

Welke acties worden ondernomen? Hoe wordt de zorg vormgegeven? Welke zorg wordt geboden? In welk tijdspad? Hoe wordt er gerapporteerd?

5. Uitvoering van de zorg

Zoals beschreven in het zorgproces, evt. bijstellen van doelen

6. Reflectie & Evaluatie

(tussentijdse) Evaluatie – zowel met betreffende patiënt(engroep) als met zorgteam onderling

Voor het efficiënt inrichten van het zorgproces is het van belang dat betrokkenen die ermee gaan werken, geschoold en gefaciliteerd worden.

Belangrijk hierbij is

  • Een concreet tijdspad en een duidelijk stappenplan
  • Gemakkelijk te hanteren en overzichtelijke doelstellingen en activiteiten
  • Het moet voor zorgprofessionals duidelijk zijn dat het een gestandaardiseerd zorgproces betreft, wat aangepast kan worden voor verschillende situaties/doeleinden.

Meer weten over hoe de kwaliteit van zorg kan worden verbeterd? Volg de Masterclass Netwerkzorg van Essenburgh.

Lees ook: Wat is het zorgproces? 

Brochure Masterclass Netwerkzorg

Wil je werk maken van een netwerkzorg met focus op kwaliteit, gezondheid en kosten? En wil je de samenwerking echt goed organiseren, zodat de patiënt er letterlijk beter van wordt? Je leert het tijdens de masterclass netwerkzorg.

De brochure biedt alle informatie over de masterclass. In 3 dagen leer je wat netwerkzorg oplevert, hoe je netwerkzorg succesvol organiseert én hoe je een business case en echt impact maakt. De masterclass netwerkzorg is super praktisch en 100% op maat gemaakt voor jouw situatie.

Brochure Masterclass Netwerkzorg
Avatar foto
Pim Valentijn

Heb je vragen?
Neem dan contact met ons op.

Wat is ketenzorg?
Wat is blended care?

SPECIAAL VOOR JOU